„Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”

„Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”

Aicinām jūs pieteikt savas prezentācijas un izvirzīt kolēģus pagodinājuma raksta saņemšanai!

Šī gada 24.novembrī Nodibinājums „Centrs Dardedze” rīko II Ikgadējo konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai „Vardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”.

Ja jums ir zināmi labās prakses piemēri vai pētījumu rezultāti par šo tēmu, kas varētu būt saistoši un noderīgi citiem šajā jomā strādājošiem, aicinām jūs pieteikt savas prezentācijas līdz š.g. 15.augustam uz e-pastu dardedze.konference@gmailcom, iesniedzot:

1)   tēmas nosaukumu;

2)   prezentācijas kopsavilkumu (līdz 300 vārdiem);

3)   informāciju par autoru (akadēmiskais, zinātniskais grāds un/vai kvalifikācija, darba vieta, kontaktinformācija).

 

2010. gada konferencē „Vardarbība pret bērnu pēdējos desmit gados – skaitļi, fakti, izaicinājumi” tika aizsākta tradīcija pasniegt pagodinājuma rakstus profesionāļiem, kas veikuši lielu ieguldījumu vardarbības pret bērnu jomā.

Ja jums ir zināmi kolēģi, neatkarīgi no profesionālās darbības jomas, kas būtu atbilstoši kādai nominācijai, jūs varat tos izvirzīt pagodinājuma raksta saņemšanai. Lai pieteiktu sev zināmo kandidātu nominācijai, lūdzam atsūtīt izvirzīšanas pieteikumu, norādot:

1) vārdu, uzvārdu;

2) īsu dzīves un darba aprakstu;

3) pamatojumu nominācijas saņemšanai;

4) jūsu kontaktinformāciju.

Ja vienai nominācijai tiks izvirzīti vairāki pretendenti, tad gala lēmuma pieņemšanā tiks iesaistīta Nodibinājuma „Centra Dardedze” goda padome.

 

Izvirzīšanas pieteikumus, brīvā formā, lūdzam sūtīt uz dardedze.konference@gmail.com līdz 30.septembrim!

 

Pagodinājuma raksta nominācijas

 I Par darba mūža ieguldījumu vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura vismaz 20 gadus no sava darba mūža ir veltījusi vardarbības pret bērnu jomai.

 

2010. gada laureāte Ilze Veitnere

Vairāk kā 40 gadus veikusi tiesu psiholoģiskās ekspertīzes vardarbībā cietušiem bērniem.

 

II Par ieguldījumu zinātniskajā darbā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura veikusi vismaz trīs pētījumus vardarbības pret bērnu jomā.

 

2010. gada laureāte Prof. Sandra Sebre

Dr.psych, Latvijas universitātes PPM fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītāja.

 

III Par ieguldījumu normatīvā regulējuma pilnveidošanā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ir sociāli aktīvi darbojusies vismaz 5 gadus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību normatīvā regulējuma nepilnībām un veikusi darbības, lai tās novērstu.

 

2010. gada laureāte Laila Rieksta-Riekstiņa

Vairāk kā 10 gadus veicinājusi normatīvā regulējuma pilnveidošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā, LR LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece.

 

IV Par ieguldījumu dzīves vietas rehabilitācijas attīstībā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ir vismaz 10 gadus nodrošinājusi palīdzību un pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem ārpus stacionāra.

 

2010. gada laureāte Tatjana Vidavska-Rusnaka

Vairāk kā 15 gadus nodrošina psiholoģisko palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem, Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs “Valentia” vadītāja.

 

V Par ieguldījumu krīžu centru attīstībā vardarbībā cietušiem bērniem

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ne mazāk kā 5 gadus ir aktīvi un radoši darbojusies, pilnveidojot, palīdzības un patvēruma nodrošināšanu krīžu centrā vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm.

 

2010. gada laureāte Inta Poudžiunas

Vairāk kā 10 gadus veikusi klīniskā psihologa darbu Nodibinājumā „Talsu novada krīžu centrā”.

 

VI Par aktīvu darbību starpprofesionālā komandā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura vismaz 10 gadus aktīvi, savas kompetences ietvaros, darbojusies gadījumu risināšanā vardarbības pret bērnu jomā.

 

2010. gada laureāte Laila Balode

Vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu vardarbības pret bērnu jomā. Nodibinājuma „Centrs Dardedze”, Konsultatīvā centra vadītāja.

 

VII Par ieguldījumu preventīvā darba attīstībā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura veikusi vismaz trīs aktivitātes (t.sk. publikācijas, kampaņas, programmu izstrāde u.c.), kuru mērķis ir novērst vardarbības pret bērnu izplatību, visos (primārā, sekundārā un terciārā) prevences līmeņos.

 

2010. gada laureāte Agnese Sladzevska

10 gadus veicinājusi preventīvā darba attīstību vardarbības pret bērnu jomā, Nodibinājuma „Centrs Dardedze” Prevences centra vadītāja.

 

VIII Par radošu risinājumu atrašanu novatorisku ideju realizēšanā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ir spējusi radīt un īstenot novatoriskas idejas un piedāvāt radošus risinājumus vardarbības pret bērna jomā.

 

2010. gada laureāte Rūta Dimanta

Aktīvi darbojusies vardarbības pret bērnu jomā, piedāvājot radošus risinājumus un īstenojot novatoriskas idejas, sociālās sistēmas attīstībā un pilnveidē, Portāla Ziedot.lv vadītāja.

 

IX Par finanšu līdzekļu piesaisti palīdzības sistēmas attīstībai vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kurai pēdējo 5 gadu laikā ir vairākkārt izdevies piesaistīt finansējumu, kvalitatīva un uz attīstību vērsta pakalpojuma nodrošināšanai vardarbībā cietušiem bērniem.

 

2010. gada laureāts Andris Bērziņš

Vairāk kā 20 gadus ir Latvijas bērnu fonda vadītājs un piesaistījis finanšu līdzekļus krīžu centru izveidei un atbalstam.


Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji