Apmācības par vardarbību profesionāļiem

08.04.2015

2015. gada 30.-31. martā Nodibinājumā „Centrs Dardedze” notika starpdisciplināras profesionāļu grupas apmācības par vardarbības veidiem un metodēm kā arī par efektīvu sadarbības metožu izmantošanu darbā ar vardarbības gadījumiem. Apmācību ietvaros tika aprobēta jauna tiešsaistes apmācību programma, kura izstrādāta sadarbojoties ar Beļģijas, Spānijas, Nīderlandes, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Lietuvas kolēģiem projekta “Veidojot ķēdi bērnu interešu aizsardzībai” (Form A Chain To Safeguard Children) ietvaros.

Apmācības organizētas pēc interaktīvas moduļu sistēmas. Moduļi visiem apmācību dalībniekiem pieejami tiešsaistē, atbildes uz uzdevumiem jāievada elektroniski, savukārt grupas vadītājam automātiski pieejams dalībnieku atbilžu apkopojums. Moduļi veidoti dažādiem sagatavotības līmeņiem, tajos iekļautas gan teorētiskās sadaļas, gan uzdevumi. Materiāls papildināts ar uzskatāmiem video un foto piemēriem. Daudzi uzdevumi veidoti tā, lai rosinātu grupu diskusijas un kas ir ļoti būtiski pieredzes apmaiņai grupas dalībnieku starpā.

Apmācībās piedalījās valsts un pašvaldību policijas, Rīgas Sociālā dienesta un dažādu novadu Bāriņtiesu pārstāvji, kopā 20 cilvēki. Apmācību dalībnieki lielākoties bija speciālisti ar ilgstošu darba pieredzi. Novērtējot programmu, visi norādīja, ka ļoti veiksmīgs ir tieši apmācību programmas formāts – uzskatāmie piemēri palīdzēja no citas puses uzlūkot jau it kā zināmas lietas, rosināja vērtīgas diskusijas, kā arī padziļināja izpratni par apgūstamo tēmu. Pieeja apmācību materiāliem tiešsaistē dalībniekiem saglabājas arī pēc apmācībām un to var izmantot turpmākai zināšanu pilnveidošanai. Izveidoto elektronisko resursu Dardedze plāno izmantot arī turpmāk, nodrošinot profesionāļiem efektīvu un mūsdienīgu apmācību metodi.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji