Dardedzes palīgs vecākiem par bērnu seksuālo vardarbību!

28.02.2013

Nodibinājums „Centrs „Dardedze”” kopā ar sadarbības partneriem izstrādājis elektroniski pieejamu informatīvo materiālu par vienaudžu seksuālo vardarbību vecumposmā no 7 līdz16 gadiem. Materiāls domāts kā palīgs vecākiem, aicinot pievērst uzmanību bērnu seksualitātei un uzvedībai laikā, kad notiek savstarpējā kontaktēšanās atrodoties vienā telpā - mājās, bērnudārzā vai skolā.

Par materiāla nepieciešamību un saturu tika diskutēts ar pārstāvjiem no LR Labklājības ministrijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas Sociālā dienesta, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra, Centra „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centra un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, iekļaujot sekojošu informāciju:

  • kas ir vienaudžu seksuālā vardarbība;
  • kāda ir vecumam atbilstoša/neatbilstoša seksuāla uzvedība;
  • kādi riski veidojas, ja laicīgi netiek pamanīta problēma;
  • informācija par tiem krīzes centriem un iestādēm, kur var griezties pēc palīdzības, ja tiek konstatēta vienaudžu seksuāla vardarbība.

Informatīvais materiāls vecākiem izstrādāts projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 ietvaros. Lai lejupielādētu failu, skatīt zemāk, sadaļā „Pievienotie faili”.

92,07% jeb 21’404,80 LVL no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāte administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums „Centrs „Dardedze””.

Papildus informāciju par projektu var iegūt:

Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv

Pievienotie faili

  1. Info vecakiem *.pdf, 399.16 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji