Ekspertu padomes tikšanās

08.04.2015


2015. gada 26. martā Dardedzes realizētā projekta „Bērna interešu aizstāvība – bērna kā vardarbības upura/liecinieka labākai aizsardzībai” ietvaros notika nacionālās ekspertu padomes pirmā tikšanās. Padomes mērķis veidot starpdisciplināru dialogu par bērna – cietušā vai liecinieka kriminālprocesā, interešu pilnvērtīgu aizsardzību.

Ekspertu padomē piedalījās pārstāvji no Tieslietu un Labklājības ministrijām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Tikšanās laikā dalībnieki iezīmēja aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā kā arī definēja būtiskākās problēmas viņu darbības sfērā. Eksperti bija vienisprātis, ka normatīvais regulējums īpaši pēdējo gadu laikā ieviesis būtiskus uzlabojumus bērna interešu aizstāvībai, tomēr praksē šie uzlabojumi nereti nerealizējas. Šajā ziņā būtiskus uzlabojumus varētu nest vienotas metodoloģijas ieviešana darbā ar vardarbības gadījumiem, jo īpaši tajos procesos, kad bērns cietis no seksuālas vardarbības. Labklājības ministrijas pārstāvji informēja par citu valstu piemēru un t.s. Bērnu mājas modeli, kur gadījumā, ja bērns cietis no vardarbības visi nepieciešamie speciālisti cietušajam bērnam pieejami vienuviet. Tā ir īpaši bērniem piemērota, draudzīga institūcija, kas darbojas nevis kā krīžu centrs, bet ambulatori un kur bērns var saņemt gan rehabilitācijas pakalpojumus, gan tikt nopratināts, gan saņemt ārsta palīdzību u.c. Ekspertu komisija nolēma turpmākās ekspertu tikšanās izmantot kā platformu, lai konceptuāli vienotos par iespējām ieviest vienotu nopratināšanas praksi, (iespējams, Bērnu mājas modeli) darbā ar seksuālas vardarbības gadījumiem Latvijā. Nākamā ekspertu padomes tikšanās notiks 2015. gada 7. maijā.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji