III Ikgadējā konference vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”

III Ikgadējā konference vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”

Aicinām jūs izvirzīt kolēģus pagodinājuma raksta saņemšanai!

Šī gada 29.novembrī Nodibinājums „Centrs Dardedze” rīko III Ikgadējo konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”.

2010.gada konferencē „Vardarbība pret bērnu pēdējos desmit gados – skaitļi, fakti, izaicinājumi” tika aizsākta tradīcija pasniegt pagodinājuma rakstus profesionāļiem, kas veikuši lielu ieguldījumu vardarbības pret bērnu jomā.

Ja jums ir zināmi kolēģi, neatkarīgi no profesionālās darbības jomas, kas būtu atbilstoši kādai nominācijai, jūs varat tos izvirzīt pagodinājuma raksta saņemšanai.

Lai pieteiktu sev zināmo kandidātu nominācijai, lūdzam atsūtīt izvirzīšanas pieteikumu, norādot:

1)   vārdu, uzvārdu;

2)   īsu dzīves un darba aprakstu;

3)   pamatojumu nominācijas saņemšanai.

 Ja vienai nominācijai tiks izvirzīti vairāki pretendenti, tad gala lēmuma pieņemšanā tiks iesaistīta Nodibinājuma „Centra Dardedze” goda padome.

Izvirzīšanas pieteikumus, brīvā formā, lūdzam sūtīt uz dardedze.konference@gmail.com līdz 30.septembrim!Pagodinājuma raksta nominācijas

 

I Par darba mūža ieguldījumu vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura vismaz 20 gadus no sava darba mūža ir veltījusi vardarbības pret bērnu jomai.

2011.gada laureāte Lienīte Bergmane

Bērnu ķirurģe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas traumpunkta vadītāja

2010.gada laureāte Ilze Veitnere

Vairāk kā 40 gadus veikusi tiesu psiholoģiskās ekspertīzes vardarbībā cietušiem bērniem.

 

II Par ieguldījumu zinātniskajā darbā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura veikusi vismaz trīs pētījumus vardarbības pret bērnu jomā.

2011.gada laureāte Aivita Putniņa

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas katedras programmu direktore

2010.gada laureāte Prof. Sandra Sebre

Dr.psych, Latvijas universitātes PPM fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītāja.

 

III Par ieguldījumu normatīvā regulējuma pilnveidošanā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ir sociāli aktīvi darbojusies vismaz 5 gadus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību normatīvā regulējuma nepilnībām un veikusi darbības, lai tās novērstu.

2011.gada laureāte Aija Barča

11.Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja

2010.gada laureāte Laila Rieksta-Riekstiņa

Vairāk kā 10 gadus veicinājusi normatīvā regulējuma pilnveidošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā, LR LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece.

 

IV Par ieguldījumu dzīves vietas rehabilitācijas attīstībā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ir vismaz 10 gadus nodrošinājusi palīdzību un pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem ārpus stacionāra.

2011.gada laureāte Lilita Barševska

Jelgavas Sociālā dienesta psiholoģe

2010.gada laureāte Tatjana Vidavska-Rusnaka

Vairāk kā 15 gadus nodrošina psiholoģisko palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem, Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs “Valentia” vadītāja.


 

V Par ieguldījumu krīžu centru attīstībā vardarbībā cietušiem bērniem

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ne mazāk kā 5 gadus ir aktīvi un radoši darbojusies, pilnveidojot, palīdzības un patvēruma nodrošināšanu krīžu centrā vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm.

 2011.gada laureāte Antoņina Zēberga

Krīzes centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" psiholoģe

2010.gada laureāte Inta Poudžiunas

Vairāk kā 10 gadus veikusi klīniskā psihologa darbu Nodibinājumā „Talsu novada krīžu centrā”.

 

VI Par aktīvu darbību starpprofesionālā komandā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura vismaz 10 gadus aktīvi, savas kompetences ietvaros, darbojusies gadījumu risināšanā vardarbības pret bērnu jomā.

 2011.gada laureāte Dace Andersone

Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vecākā kārtībniece nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses jomā

2010.gada laureāte Laila Balode

Vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu vardarbības pret bērnu jomā. Nodibinājuma „Centrs Dardedze”, Konsultatīvā centra vadītāja.

 

 VII Par ieguldījumu preventīvā darba attīstībā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura veikusi vismaz trīs aktivitātes (t.sk. publikācijas, kampaņas, programmu izstrāde u.c.), kuru mērķis ir novērst vardarbības pret bērnu izplatību, visos (primārā, sekundārā un terciārā) prevences līmeņos.

 2011.gada laureāte Baiba Drone

Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

2010.gada laureāte Agnese Sladzevska

10 gadus veicinājusi preventīvā darba attīstību vardarbības pret bērnu jomā, Nodibinājuma „Centrs Dardedze” Prevences centra vadītāja.


 

VIII Par radošu risinājumu atrašanu novatorisku ideju realizēšanā vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kura ir spējusi radīt un īstenot novatoriskas idejas un piedāvāt radošus risinājumus vardarbības pret bērna jomā.

 2011.gada laureāte Sarmīte Krūmiņa

Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas t/c „Avoti” vecākā sociālā darbiniece

2010.gada laureāte Rūta Dimanta

Aktīvi darbojusies vardarbības pret bērnu jomā, piedāvājot radošus risinājumus un īstenojot novatoriskas idejas, sociālās sistēmas attīstībā un pilnveidē, Portāla Ziedot.lv vadītāja.

 

 

IX Par finanšu līdzekļu piesaisti palīdzības sistēmas attīstībai vardarbības pret bērnu jomā

Nominācijai var tikt izvirzīta persona, kurai pēdējo 5 gadu laikā ir vairākkārt izdevies piesaistīt finansējumu, kvalitatīva un uz attīstību vērsta pakalpojuma nodrošināšanai vardarbībā cietušiem bērniem.

2011.gada laureāte Aija Švāne

Zantes ģimenes krīzes centra vadītāja

2010.gada laureāts Andris Bērziņš

Vairāk kā 20 gadus ir Latvijas bērnu fonda vadītājs un piesaistījis finanšu līdzekļus krīžu centru izveidei un atbalstam.

 

Pievienotie faili

  1. Pagodinājuma raksti *.pdf, 203 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji