Izstrādātas disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām

28.06.2013

Nodibinājums „Centrs Dardedze” kopā ar sadarbības partneriem izstrādājis vienotas disciplinēšanas vadlīnijas speciālistiem, kas ikdienā strādā ar bērniem kuriem ir nevēlama vai dažkārt nepieņemama uzvedība. Diemžēl, nereti pietrūkst informācijas kā šīs uzvedības problēmas risināt, tāpēc šajā materiālā ir apkopotas vadošu un pazīstamu pētnieku disciplinēšanas konceptu teorētiskais skaidrojums, un īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūciju ikdienas darbā pielietotās un pārbaudītās disciplinēšanas metodes.

Par materiāla nepieciešamību un saturu tika diskutēts ar pārstāvjiem no LR Tiesībsarga, LR Labklājības ministrijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas Sociālā dienesta, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra, Centra „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centra un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, lai tās būtu  noderīgas ne tikai krīzes centros, bet arī skolās, bērnudārzos un bērnunamos.

Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām izstrādātas projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 ietvaros un  tā elektroniskā versija ir lejupielādējama šis informācijas pielikumā. (skatīt zemāk PDF failu - „Disciplinēšanas vadlīnijas”).

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāte administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums „Centrs Dardedze”.

Papildus informāciju par projektu var iegūt:

Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv


Pievienotie faili

  1. Disciplinesanas vadlinijas *.pdf, 782.4 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji