NVO krīzes centru speciālistiem un politikas veidotājiem par vienaudžu seksuālo vardarbību!

28.03.2013

Nodibinājums „Centrs Dardedze” kopā ar sadarbības partneriem izstrādājis elektroniski pieejamu informatīvo materiālu nozares speciālistiem un politikas veidotājiem par vienaudžu seksuālo vardarbību.

Arvien biežāk bērni cieš no vienaudžu seksuālās vardarbības, tāpēc, lai mainītu esošo situāciju, nepieciešams uzrunāt ne tikai vecākus, bet arī politikas veidotājus, aicinot pieņemtos likumus un noteikumus skaidrot plašākai sabiedrībai, jo mūsu bērniem ir tiesības augt drošā vidē, būt aizsargātiem un cienītiem no apkārtējiem!

Par materiāla nepieciešamību un saturu tika diskutēts ar pārstāvjiem no LR Tiesībsarga biroja LR Labklājības ministrijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas Sociālā dienesta, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra, Centra Valdardze, Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centra un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, iekļaujot sekojošu informāciju:

  • aktualizēta problēma par vienaudžu seksuālo vardarbību,
  • politikas veidotāju loma,
  • priekšlikumi politikas veidotājiem mainīt esošo situāciju: nodrošināt efektīvāku bērnu tiesību sistēmas darbību, veidot jaunas bērnu un vecāku atbalsta programmas un atbalstīt prevences programmas.

Informatīvais materiāls nozares speciālistiem izstrādāts projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”, identifikācijas nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/ SIF/115 ietvaros.

92,07% jeb 21’404,80 LVL no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums „Centrs Dardedze”.

Papildus informāciju par projektu var iegūt:

Informāciju sagatavoja:
baiba.berovska@projekti.lv.

Pievienotie faili

  1. Materials specialistiem *.pdf, 367.1 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji