Pētniecisko darbu konkurss vardarbības pret bērnu jomā "Natrix album"

Aicinām studentus un pētniekus pieteikt savus darbus pētniecisko darbu konkursam vardarbības pret bērnu jomā "Natrix album"

Konkursā var piedalīties visi tie darbi, kas tieši vai pastarpināti skar vardarbības pret bērnu jomu jebkurā zinātnes nozarē vai apakšnozarē.

Konkursa mērķis ir veicināt pētniecisko darbu izstrādāšanu vardarbības pret bērnu jomā un sekmēt uz pierādījumiem balstītas prakses attīstīšanu vardarbības pret bērnu novēršanā, atklāšanā un vardarbības radīto seku mazināšanā.

Konkursam tiek pieņemti pabeigti darbi, kas izstrādāti laikā posmā no 2007. līdz 2012.gadam. Darbu iesniegšana notiek no 2012.gada 25.jūnija līdz 21.septembrim Nodibinājumā "Centrs Dardedze" Rīgā, Cieceres ielā 3A. Lai darbu pieteiktu konkursam jāiesniedz:

  • izprintēts un iesiets (jebkurā veidā) konkursa darbs latviešu valodā, vienā eksemplārā A4 formātā,
  • konkursa darba elektronisko versija PDF faila formātā
  • aizpildīta pieteikuma anketa.

Labākie darbi saņems naudas balvu: bakalaura darbam vai tam pielīdzināmam darbam tiek piešķirti 60LVL, maģistra darbam vai tam pielīdzināmam darbam tiek piešķirti 75LVL, doktora vai patstāvīgam zinātniskam darbam 90LVL, pētnieciskā darba vadītājam tiek piešķirta tāda pati naudas balva kā konkursa uzvarētājam.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2012.gada 29.novembrī.

 

Sīkāka informācija:

67600685

Pievienotie faili

  1. Pieteikuma anketa Natrix album *.doc, 87 KB
  2. Nolikums_Natrix album *.pdf, 66.12 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji