Profesionāļi dalīsies pieredzē par vardarbības pret bērnu novēršanu un dažādu sistēmu sadarbību

01.11.2012

Nodibinājums “Centrs Dardedze” aicina pieteikties nozares profesionāļus un citus interesentus uz III ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai “Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”, kas notiks šī gada 29. novembrī.


Šī gada konferences uzdevums ir analizēt vislabākos piemērus kā dažādas sistēmas - , sociālā, izglītības, tiesībsargājošā, medicīnas un citas - mijiedarbojas valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī, veicinot vardarbības pret bērnu novēršanu un seku mazināšanu, un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Konferencē piedalīsies vairāk kā 250 dažādu jomu speciālistu, to vidū sociālie darbinieki, psihologi, pedagogi, policisti un citi.

“Dardedzes organizētā konference šobrīd ir kļuvusi par ikgadēju, nozarē gaidītu pasākumu, kur profesionālā un analītiskā gaisotnē var iepazīties ar jaunākajām aktualitātēm, pētījumiem, praktiskiem risinājumiem un citu valstu labās prakses piemēriem. Vardarbības pret bērnu problēmu var veiksmīgi risināt tikai sadarbojoties visām bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītām sistēmām,“ skaidro nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes priekšsēdētāja Agnese Megne.

2011. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 2646 bērni, kas cietuši no emocionālās, fiziskās, seksuālās vardarbības un pamešanas novārtā, liecina Labklājības ministrijas Valsts statistikas pārskats. No tiem 2125 bērni vardarbību piedzīvojuši ģimenē. Tas ir aptuveni par 500 gadījumiem vairāk nekā 2010. gadā. Kā pozitīvu tendenci vardarbības pret bērnu jomā “Centra Dardedze” profesionāļi, kas ikdienā strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem, norāda, ka sabiedrība un iesaistītie speciālisti ir kļuvusi zinošāki, biežāk atpazīst vardarbību un ziņo par to.

Konferencē piedalīsies un ar savām zināšanām dalīsies dažādu Latvijas institūciju pārstāvji, tai skaitā no Latvijas Universitātes, Tieslietu ministrijas, Limbažu slimnīcas, Latvijas vecāku foruma, Kriminālpolicijas un citām vietām, kā arī eksperti no Amerikas Savienotajām valstīm, Dānijas un Lietuvas.

Konferences ietvaros 10 dažādu nozaru speciālisti saņems pagodinājuma rakstus par nozīmīgu ieguldījumu vardarbības pret bērnu mazināšanā. Konferences laikā tiks apbalvoti arī pētniecisko darbu vardarbības pret bērnu jomā konkursa „Natrix Album” laureāti.

Konference notiks 2012. gada 29. novembrī no plkst. 9:00 - 19:00 Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija. Pieteikties konferencei var „Centra Dardedze” mājas lapā: www.centrsdardedze.lv

Konference tapusi, pateicoties ASV vēstniecībai Latvijā, EK Daphne III programmas ietvaros īstenotajiem projektiem - "Māja bez vardarbības ikvienam bērnam" un "ESI atbalstošs, NEVIS vardarbīgs! Pozitīva audzināšana laimīgiem bērniem", EK Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta programmas "Pamattiesības un pilsonība" projektam "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība, ”Rīgas domes Labklājības departamentam un OAK Fonda finansētam projektam "Bērnība bez vardarbības - labāka bērnu tiesību aizsardzības sistēma Austrumeiropas valstīs".

Informāciju sagatavoja Linda Vītola-Barānova,linda@jazz-com.com, 29633631

Pievienotie faili

  1. Konferences programma *.doc, 717.5 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji