Psihologu klubs

No 2011. gada 1.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim nodibinājums „Centrs Dardedze” sadarbībā ar Polijas, Bulgārijas un Lietuvas nevalstiskajām organizācijām īstenoja Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta programmas „Krimināltiesības” projektu „Bērna – liecinieka vajadzības kriminālprocesā“ (“Child witness with special needs”, JUST/2010/JPEN/AG/1561 30-CE-041873/00-05).

Projekta pamatmērķis saistīts ar esošās situācijas un nepieciešamo izmaiņu apzināšanu vardarbības pret bērnu gadījumos, īpaši bērnam kļūstot par kriminālprocesa dalībnieku. Lai īstenotu šo mērķi kopā tika aicināti psihologi no visas Latvijas, kas ikdienā nodrošina palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Psihologu kluba tikšanās:

2013.gada 2.aprīlī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar ārsti psihiatri Kristu Ragi. Lekcijas laikā dalībnieki saņēma informāciju par bērnu emocionālajiem un uzvedības traucējumiem, saslimšanām un simptomiem, kas varētu būt raksturīgi bērniem, kas ilgstoši cietuši no vardarbības. Tika skaidroti dažādu psihiatrisku saslimšanu simptomi, kā arī ārstēšanas īpatnības un pamatprincipi.

2013.gada 5.februārī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” vadītāju Sandru Zalcmani. Lektore sniedza teorētisku informāciju par vienu no šobrīd visizplatītākajiem cilvēktirdzniecības veidiem Latvijā – fiktīvajām laulībām. Dalībniekiem sniedza informāciju par šīs vardarbības formas atpazīšanu, identifikāciju, rehabilitācijas iespējām un reintegrāciju sabiedrībā.

2012.gada 22.oktobrī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes docentu un individuāli praktizējošs seksologu un psihodinamisko psihoterapeitu. Lektors sniedza teorētisku ieskatu jautājumā par seksuālajām novirzēm, jeb parafilijām, sniedza klausītājiem ieskatu parafiliju paradigmās un parafiliju veidos. Padziļināti tika izvērsta diskusija par pedofilijas liberalizācijas centieniem pasaulē pēdējo gadu laikā.

2012.gada 21.augustā "Psihologu klubā" notika tikšanās ar slimnīcas „Ģintermuiža” narkoloģiskā dienesta vadītāju Lilitu Cauni. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par pieaugušo un bērnu atkarības slimībām, to ietekmi uz ģimenes sistēmu, attiecībām un tādu fenomenu kā vardarbība. Tika aplūkoti jautājumi par pieaugušo savstarpējo vardarbību un vardarbību pret bērnu ģimenēs, kas sirgst ar atkarībām. Tika sniegta informācija par iespējamiem ambulatoriem, stacionāriem, brīvprātīgiem un piespiedu palīdzības pakalpojumiem.

2012.gada 14.martā "Psihologu klubā" notika tikšanās ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra „Avoti” vecāko sociālo darbinieci Sarmīti Krūmiņu. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par sociālā darbinieka un psihologa sadarbības organizēšanas pieredzi Rīgā, kur psihologi strādā sociālajā dienestā un ir viegli sasniedzami, lai vienotos par sadarbības veidu un veiksmīgi varētu iekļauties starpprofesionāļu komandā, risinot gadījumus, kur bērns cietis no vardarbības.

2012.gada 15.februārī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektori kapteini Ingu Opelti. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar psihologu lomu kriminālprocesā, psiholoģiskās izpētes atzinumu sniegšanu un piedalīšanos nepilngadīgā nopratināšanas procesā.

2012.gada 18.janvārī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar Limbažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Intu Grīnbergu. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar psihologu piesaistīšanu jautājumu risināšanai atbilstoši Bāriņtiesu kompetencei, tātad saskarsmes tiesības ar bērnu, vardarbības pret bērnu gadījumi, aizbildņu, adoptētāju un audžu ģimeņu izvērtēšana, vecāku aprūpes tiesības u.c.

2011.gada 5.decembrī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar tiesu psiholoģiskās ekspertīzes eksperti un klīnisko psiholoģi Eviju Striku. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar kopīgo un atšķirīgo klīniskā psihologa sniegtajos psiholoģiskās izpētes atzinumos un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes atzinumos atrodamo informāciju

2011.gada 8.novembrī "Psihologu klubā" notika tikšanās ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieci Lailu Riekstu-Riekstiņu. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar vardarbības pret bērnu tiesisko regulējumu: pašvaldību kompetence bērnu tiesību nodrošināšanā, bērnu aprūpe un uzraudzība, palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem, institūciju kompetence u.c

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji