Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm

Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm

25 sociālie darbiniek,i no visas Latvijas, ir uzsākuši mācības tālākizglītības programmā "Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm".

Centrs "Dardedze" ar LR Labklājības ministrijas konceptuālu atbalstu 2011.gada 29.septembrī uzsāk Tālākizglītības programmas sociālajiem darbiniekiem "Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm" Eiropas Komisijas finansēta projekta "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība" ("Protecting the right child-victims of crime to psychological assistance and child-friendly interviewing procedures") (Projekta Nr. JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE-
0377129/00-61) ietvaros. 25 sociālie darbinieki darbam ģimenēm ar bērniem no dažādiem Latvijas novadiem (Pāvilostas, Rojas, Talsu, Brocēnu, Jaunpils, Dobeles, Ozolnieku, Bauskas, Skrīveru, Viesītes, Babītes, Stopiņu, Garkalnes, Saulkrastu, Krimuldas, Salacgrīvas, Beverīnas, Līgatnes, Strenču, Gulbenes, Balvu, Viļānu, Krustpils, Līvānu un Dagdas) līdz 2013.gada maijam apgūs padziļinātas zināšanas un iemaņas darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji