Starpdisciplinārās apmācībās par bērnu nopratināšanu piedalījušies gandrīz 120 speciālistu no 30 dažādām pašvaldībām

Starpdisciplinārās apmācībās par bērnu nopratināšanu piedalījušies gandrīz 120 speciālistu no 30 dažādām pašvaldībām

22.08.2016

Sadarbībā ar Polijas un Lietuvas organizācijām “Centrs Dardedze” ir iesaistījies projektā: „Bērna interešu aizstāvība – bērna kā vardarbības upura/liecinieka labākai aizsardzībai”, kura ietvaros Latvijā notika apmācības bērnu nopratināšanā.

Projekta ietvaros organizētajās divu dienu apmācībās “Bērns kriminālprocesā:  Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana starpdisciplinārā sadarbībā” piedalījās gandrīz 120 tiesībsargājošo iestāžu, sociālās jomas un bērnu tiesību aizsardzības institūciju speciālistu grupām. ( katrās piedalījās 5 Valsts Policijas darbinieki, 5 prokurori, 5 sociālie darbinieki un 5 bāriņtiesu locekļi).


Apmācībās tika iekļautas šādas aktuālas tēmas:

  • Jaunās vardarbības formas, to pazīmes un atpazīšana;
  • Efektīva sadarbība institūciju starpā darbā ar cietušo bērnu kriminālprocesā;
  • Gadījumu analīze;
  • Bērna un kriminālprocesa interesēm atbilstoša nopratināšana – metodoloģija un praktiskais treniņš.


Apmācības notika „Bērna interešu aizstāvība – bērna kā vardarbības upura/liecinieka labākai aizsardzībai” projekta ietvaros. JUST/2013/DAP/AG/5472 Projektu finansē Eiropas Komisijas DAPHNE III programma.


Dažas bildes no apmācībā 17.08


Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji