Apmācību programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai

Apmācību programma paredzēta sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, psihoterapeitiem, kas, ikdienas darbā saskaras vai var saskarties ar vardarbībā cietušiem bērniem. Programmas mērķis ir sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai augstā profesionālā līmenī varētu veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā un/vai institūcijā.

   
    Apmācības programmā tiek sniegts plašs teorētisks pārskats par vardarbības definīcijām, riska faktoriem un vardarbības sekām. Tiek veikti praktiski treniņi, lai iemācītos izvērtēt riska faktorus ģimenē, novērtēt vardarbības pret bērnu sekas.

    Apmācības programmas laikā tiek aplūkota LR normatīvais regulējums (Bērnu tiesību aizsardzības likums, LR Kriminālprocesa likums, LR Krimināllikums, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums), kas saistīts ar vardarbības pret bērniem tēmu.
Apmācības programmas laikā tiek analizētas vardarbības pret bērnu gadījumos iesaistīto institūciju funkcijas, kā arī attiecīgo profesionāļu pienākumi, kompetences robežas.

    Apmācības programmā tiek aplūkotas vardarbības pret bērnu sociālā darba un psiholoģiskās izpētes metodes, kas palīdz veikt vardarbības pret bērnu diagnosticēšanu. Tiek veikta apmācība šo metožu praktiskajai pielietošanai darbā. Programmas laikā tiek veikts pārskats par vadošajām psihoterapeitiskajām pieejām traumas (vardarbības) pārstrādei, kā arī tiek aplūkoti profesionālās darbības ētiskie pamatprincipi un profesionālās izdegšanas sindroms un tā pārvarēšanas stratēģijas.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji