Apmācību programma valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta pirmo daļu, tiek noteikts, ka valsts nodrošina, lai lietas, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, visās valsts un pašvaldību institūcijās izskatītu speciālisti, kuriem ir speciālas zināšanas šajā jomā. Kārtību, kādā apgūstamas speciālas zināšanas nosaka 27.09.2005. MK noteikumi Nr.729 "Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu".


    Šajos MK noteikumos Nr.729 ir noteikts, ka lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst apmācības programmu 40 akadēmisko stundu apjomā (izņemot prokurorus, kuru programmas apjoms nepārsniedz 20 akadēmiskās stundas). Programmā iekļautās tēmas:

  • bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
  • starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;
  • vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;
  • vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība;
  • saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.

    Speciālistu (izņemot tiesnešu un prokuroru) apmācības programmu realizē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta iestāde.

    Speciālistu pienākums ir ik pēc pieciem gadiem pilnveidot zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas.


Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji