Nepilngadīgā kā cietušā vai liecinieka nopratināšana

Apmācību programma paredzēta policistiem, prokuroriem un psihologiem, kuri savā ikdienas darbā veic nepilngadīgo cietušo vai liecinieku nopratināšanu vai intervēšanu. Programmas mērķis ir sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai augstā profesionālā līmenī varētu veikt nepilngadīgo cietušo vai liecinieku nopratināšanu.


    Apmācības programmā tiek sniegts plašs teorētisks pārskats par normatīvo regulējumu, kas saistīts ar bērnu tiesībām un nepilngadīgo nopratināšanu, bērnu attīstības īpatnībām, vardarbības teorētiskajiem aspektiem.

    Programmas ietvaros iespējams apgūt bērnam draudzīgas nopratināšanas tehnikas visos nopratināšanas posmos (plānošana, ievaddaļa, informācijas iegūšana un noslēgums) gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī.

    Apmācību dalībnieku mācību programmas laikā tiek piedāvātas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas, kā arī veicināt profesionālo izaugsmi apzinoties savus resursus un ierobežojumus.

    Apmācību programma kopā sastāda 104 akadēmiskās stundas.

  Kopš 2009.gada policistiem ir iespējams apgūt šo apmācību programmu  Nodibinājumā "Centrs Dardedze" OAK fonda finansēta projekta „Making a difference: Joint community response to child abuse in Zemgale district” ietvaros.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji