Atbildes uz jautājumiem

Šajā sadaļā ir apkopotas atbildes uz mājas lapas www.bernskacietusais.lv apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem. Lai vieglāk būtu sameklēt sev interesējošos skaidrojumus, atbildes apkopotas tematos.


Par rīcību vardarbības pret bērnu gadījumā

Par psiholoģisko izpēti

Par šķirto vecāku grūtībām

Par bērnu tiesību aizsardzību citās valstīs

Par pieaugušajiem, kas bērnībā cietuši no seksuālas vardarbības

Par sociālo palīdzību
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji