Juridiskās palīdzības administrācija (JPA)

Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde.


Juridiskās palīdzības administrācijas darbības virzieni:

  1. pieejas nodrošināšana taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodrošinātām un trūcīgām personām un personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai;
  2. valsts kompensāciju cietušajiem izmaksāšanas nodrošināšana personām, kuras cietušas tīšos vardarbīgos noziegumos un to veselībai ir nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve vai persona cietusi dzimumnoziegumā.

Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi:

  • izskatīt iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un pieņem lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
  • izskatīt valsts kompensācijas pieprasījumus un pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksu vai atteikumu to izmaksāt;
  • izmaksāt juridiskajai palīdzībai paredzētos līdzekļus juridiskās palīdzības sniedzējiem;
  • izmaksāt valsts kompensācijām cietušajiem paredzētos līdzekļus;
  • izskatīt personu iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja statusa iegūšanai un slēdz līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem;
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piedzīt valsts budžeta līdzekļus, kas izmaksāti juridiskās palīdzības nodrošināšanai un valsts kompensācijās cietušajiem;
  • uzturēt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas reģistru.

Sīkāka informācija: http://www.jpa.gov.lv


Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji