Latvijas Republikas Prokuratūra

Prokuratūra ir vienota, centralizēta triju pakāpju iestāžu sistēmas tiesu varas institūcija, ko vada ģenerālprokurors un kuras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.


Prokuratūras funkcijas:

 • uzraudzīt izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību;
 • organizēt, vadīt un veikt pirmstiesas izmeklēšanu;
 • uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;
 • uzturēt valsts apsūdzību;
 • uzraudzīt sodu izpildi;
 • likumā noteiktajā kārtībā aizsargāt personu un valsts tiesības un likumīgās intereses;
 • likumā noteiktajos gadījumos iesniegt prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā;
 • likumā noteiktajos gadījumos piedal;ities lietu izskatīšanā tiesā.


Prokuratūras iestādes:

 • Ģenerālprokuratūra;
 • Tiesu apgabalu prokuratūras (Rīgas tiesas apgabala prokuratūra; Vidzemes tiesas apgabala prokuratūra; Zemgales tiesas apgabala prokuratūra; Latgales tiesas apgabala prokuratūra; Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra) – veic visas prokuratūras funkcijas tiesu apgabalu teritorijās;
 • Rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras - veic visas prokuratūras funkcijas attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijā;
 • Specializētās prokuratūras (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra).

Sīkāka informācija: http://www.lrp.gov.lv/

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji