Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā

 • III ikgadējā starptautiskā konference vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”

  III ikgadējā starptautiskā konference vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”

  29.11.2012 Nodibinājums "Centrs Dardedze" rīkoja III ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”.

  Lasīt vairāk

 • Centrs Dardedze: pieredze un izaicinājumi

  Centrs Dardedze: pieredze un izaicinājumi

  Agnese Sladzevska - Nodibinājuma " Centra Dardedze" valdes priekšsēdētāja.

  Lasīt vairāk

 • Bērnu aizsardzības sistēmu mijiedarbības problemātika

  Bērnu aizsardzības sistēmu mijiedarbības problemātika

  Aivita Putniņa - LU docente, sociālantropoloģe. Sociālantropoloģe, šobrīd Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas katedras programmu direktore, kā arī LU Bioētikas un biodrošības centra vadītāja. Izglītību Aivita ir ieguvusi Vitauta Dižā Universitātē Kauņā un Kembridžas Universitātē Lielbritānijā, kur 1999. gadā ieguva filozofijas doktora grādu sociālajā antropoloģijā. Kopš tā laika darbojusies kā eksperte dzimtes līdztiesības, integrācijas politikas u.c. jautājumos. Konsultējusi un lasījusi lekcijas tādām nevalstiskajām organizācijām kā Resursu centrs sievietēm „Marta”, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, Latvijas Vecmāšu asociācija u.c. Aivita ir veikusi pētījumus par vardarbību ģimenē un vardarbības ģimenē novēršanas rīcībpolitikas izvērtējumu, reproduktīvās veselības politikas un situācijas izvērtējumu, dzimtes līdztiesības jautājumiem, sievietēm un vīriešiem pārvaldībā u.c. tēmām.

  Lasīt vairāk

 • Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā saistībā ar ES direktīvas ieviešanu

  Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā saistībā ar ES direktīvas ieviešanu

  Indra Gratkovska - TM Krimināltiesību departaments, direktore. Kopš 2003. gada 2. janvāra strādā TM dažādos amatos, Krimināltiesību departamentu vada kopš tā izveidošanas 2007. gadā. Departamenta darbības mērķis ir izstrādāt stratēģiju un politiku krimināltiesību, kriminālprocesuālo tiesību, kriminālsodu sistēmas un citu publisko tiesību jomā, kā arī organizēt šo politiku īstenošanu.

  Lasīt vairāk

 • Atjaunojošā taisnīguma filozofija un vērtības – ES perspektīva

  Ilze Dzenovska - PROVIDUS pētniece

  Lasīt vairāk

 • Visu pasaules bērnu aizsardzība un izglītošana

  Visu pasaules bērnu aizsardzība un izglītošana

  Robija Adlere – Tapija - EMDRIA, psiholoģe, institūta koordinatore (ASV) Psiholoģe Robija Adlere – Tapija (Robbie Adler-Tapia) ar klientiem strādā jau 25 gadus. Viņa ir specializējusies darbā ar bērniem, kas piedzīvojuši traumu un viņu ģimenēm. Paralēli šim darbam Robija Adlere Tapija strādā ar policistiem, ugunsdzēsējiem, ātrās palīdzības darbiniekiem - to dienestu cilvēkiem, kas ikdienas darbā saskaras ar bērniem, kas piedzīvo ārkārtas situācijas. Kā EMDR HAP apmācību vadītāja, EMDR institūta koordinatore, konsultante un sertificēta terapeite, sarakstījusi grāmatu un vairākus rakstus par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām) izmantošanu terapijā ar bērniem.

  Lasīt vairāk

 • Programmas Nākamais solis sociālemocionālo prasmju apguvē bērniem realizācija

  Programmas Nākamais solis sociālemocionālo prasmju apguvē bērniem realizācija

  Židre Arlauskaite - Paramos vaikams centras, programmas „Nākamais solis” vadītāja (Lietuva). Židre Arlauskaite (Zydre Arlauskaite) ir psiholoģe - psihoterapeite, beigusi Viļņas universitāti. Kopš 1996.gada strādā Bērnu atbalsta centrā vardarbības pret bērnu jomā, kur vada apmācības un konsultē klientus. Kopš 2004. gada koordinē programmu “Nākamais solis”.

  Lasīt vairāk

 • Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanas prakse Latvijā

  Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanas prakse Latvijā

  Laura Ceļmale, Centrs Dardedze, juriste 2003. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultāti. Izstrādājusi bakalaura darbu par nepilngadīga cietušā nopratināšanas īpatnībām un praksi Latvijas Republikā. 2009. gadā ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē Rīgas Stradiņa universitātē. Strādājusi Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā par juristi, aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu „Garīgais personāls un darba tiesības”. Kopš 2011. gada Dardedzes juriste. Precējusies, ģimenē aug trīs bērni.

  Lasīt vairāk

 • Cietušo bērnu retraumatizācija starpinstitucionālajā sistēmā

  Cietušo bērnu retraumatizācija starpinstitucionālajā sistēmā

  Evita Lipe, Valsts Policijas koledžas Humanitārā katedra, vadītāja Kopš 2005. gada Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītāja un psiholoģijas lektore, specializācija - juridiskā un izmeklēšanas psiholoģija. Piedalījusies vietējos un ārvalstu semināros un konferencēs. Piedalījusies kā eksperts vairākos ārvalstu projektos un darba grupās par vardarbību ģimenē. Izstrādā promocijas darbu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē par pieaugušo varmāku psiholoģiskajām īpatnībām. Ritma Kursīte –Nīmante, Valsts Policijas koledžas Humanitārā katedra, asistente Valsts policijas koledžas Humanitārā katedras asistente. Psiholoģe un policiste. Viss vienā personā jau divpadsmit gadus. Tik pat ilgi interesē un aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, kuri saistīti ar vardarbības jautājumiem pret bērniem. Šobrīd uzmanība ir vērsta arī uz policijas darbinieku ētiskajiem aspektiem. Dzīves moto: „Tev vienmēr jābūt atbildīgiem par tiem, ko esi pieradinājis.”/A.de Sent-Ekziperī/

  Lasīt vairāk

 • Tiesu medicīniskās ekspertīzes problēmātika

  Tiesu medicīniskās ekspertīzes problēmātika

  Dagnija Bērziņa, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, tiesu medicīnas eksperte Dagnija Bērziņa, kā tiesu medicīnas eksperte, piedalījusies zinātniskos forumos un konferencēs Vācijā, Austrijā, Čehijā, Krievijā un citur. 1973. gadā absolvējusi Rīgas medicīnas institūta (RMI) vispārējās ārstniecības fakultāti, no 1974. līdz 1975. gadam internatūra RMI tiesu medicīnas specialitātē. Kopš 1974. gada tiesu medicīnas eksperte Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. No 1985. gada lektore LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrā tiesu medicīnas disciplīnā. Kopš 1994. gada pedagogs klīniskās tiesu medicīnas speciālistu pēcdiploma izglītības programmā Rīgas Stradiņa universitātē. Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni un publikācijas - vardarbība pret bērniem un sievietēm Latvijā; asu ieroču radīto bojājumu ekspertizpēte.

  Lasīt vairāk

.. 1 .. 2 ..

Aktualitātes

Atbalstītāji