Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā

 • Kurš vainojams bērnu seksuālā izmantošanā internetā?

  Kurš vainojams bērnu seksuālā izmantošanā internetā?

  Raitis Eglītis, VBTAI, referents-psihologs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas referents – psihologs. 2011. gadā ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā, šobrīd turpina studijas profesionālās psiholoģijas maģistrantūras programmā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Kopš 2012. gada janvāra strādā kā krīzes tālruņa konsultants Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes”, kopš 2012. gada aprīļa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas referents–psihologs. Dace Landmane, VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde, vecākā inspektore Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes vecākā inspektore. Psiholoģe ar 13 gadus ilgu darba pieredzi. Kopš 2007. gada strādā kā juridiskā psiholoģe, kuras galvenie darba uzdevumi ir veikt nepilngadīgo nopratināšanu, psiholoģisko izpēti kā bērniem, tā arī pieaugušajiem (cietušajiem, lieciniekiem, aizdomās turētiem, apsūdzētiem), psiholoģisko atbalsta sniegšanu cietušajiem smagos un sevišķi smagos noziedzīgos nodarījumos, policijas darbinieku un citu speciālistu konsultēšana par kriminālprocesuālo darbību psiholoģiskajiem aspektiem.

  Lasīt vairāk

 • Mātes pagātnes traumatiskie notikumi, traumas simptomi un sākumskolas vecuma bērnu uzvedības īpatnības

  Mātes pagātnes traumatiskie notikumi, traumas simptomi un sākumskolas vecuma bērnu uzvedības īpatnības

  Viktorija Maškanceva, Ludzas novada Sociālais dienests, psiholoģe Daugavpils Universitātē 2000.gadā ieguvusi izglītības psihologa kvalifikāciju, 2012. gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā. Šobrīd strādā Ludzas novada sociālajā dienestā. Par psihologu strādājusi Ludzas rajona izglītības pārvaldes Psiholoģiskās palīdzības dienestā un Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē. Papildus vadījusi saskarsmes kursus bezdarbniekiem NVA Ludzas filiālē, mācību centrā „Austrumvidzeme”. Vadījusi nodarbības projekta „Motivācijas programmas ieviešana Ludzas un Ludzas rajona invalīdiem.” 2001.gadā apgūta apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai, pabeigusi kursu „Smilšu terapijas metode personības izpētē” pie psihoterapeites V.Batņas. Mācoties maģistra studiju programmā, apguvusi kursu „Bērnu emocionālā audzināšana”.

  Lasīt vairāk

 • Emociju attīstības programma (10-12 gadu veciem bērniem ar vieglu garīgo atpalicību) - vardarbības intervences programmas sastāvdaļa

  Emociju attīstības programma (10-12 gadu veciem bērniem ar vieglu garīgo atpalicību) - vardarbības intervences programmas sastāvdaļa

  Inese Granta, Dzirciema speciālā internātpamatskola, psiholoģe Dzirciema speciālās internātpamatskolas psihologs. Savu darbību izglītības jomā sāku kā lektors pieaugušo auditorijai Valsts Nodarbinātības aģentūrā un mācību centrā „Buts”. Jau 5 gadus strādāju par psihologu skolā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Savā ikdienā nācies saskarties ar dažādām situācijām, un tieši ikdienā sastaptais ir rosinājis manu interesi par jautājumiem, kas saistīti ar vardarbību pret bērniem un vardarbības radīto seku mazināšanu. Guna Svence, RPIVA, psiholoģijas maģistra studiju programmas direktore Profesore RPIVA, psiholoģijas studiju programmu direktore Sociālo zinātņu fakultātē, vairāku grāmatu autore (Attīstības psiholoģija, Pieaugušo psiholoģija, Pozitīvā psiholoģija, Ievads Latvijas psiholoģijas vēsturē u.c.). Vada lekcijas un seminārus attīstības psiholoģijā, pozitīvajā psiholoģijā, kreativitātes psiholoģijā skolotājiem. Ir vairāk kā 30 gadu pedagoģiskā darba stāža pieredze, jo sākusi strādāt izglītības jomā kopš 19 gadu vecuma, ir pabeigtas studijas gan Liepājas Pedagoģijas augstskolā (LiepU tagad), LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā, gan Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmijā. Ir strādājusi gan bērnudārzos, gan sākumskolā, bijusi klases audzinātāja un skolotāja pusaudžu un jauniešu klasēs. Interese par kognitīvo, kreatīvo un pozitīvo psiholoģiju. Šobrīd studē Leipcigas biodejas skolas pēdējā kursā un vada biodejas nodarbības bērniem un pieaugušajiem.

  Lasīt vairāk

 • Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs – izaicinājumi un sasniegumi

  Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs – izaicinājumi un sasniegumi

  Sandra Nikolajeva, Viesītes novada pašvaldība, sociālā darbiniece Sociālā darbiniece. Pēc dabas esmu iejūtīga un ar lielu atbildības sajūtu. Man ir jauka ģimene, kura atbalstīja manu vēlmi mācīties, un 2010.gadā es pabeidzu SPDA ,,Attīstība”, gūstot iespēju strādāt par sociālo darbinieku vai sociālo pedagogu. Nu jau 20 gadus strādāju sociālā darbinieka specialitātē. Šobrīd strādāju Viesītes novada pašvaldības Viesītes novada sociālajā dienestā par sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem. Labprāt piedalos dažādos projektos un semināros, apgūstot jaunas zināšanas. Esmu atvērusi jaunu lapaspusi savā darba grāmatā un mācos vadīt grupas. Laila Balode, Centrs Dardedze Konsultāciju daļas vadītāja Sociālā darbiniece, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle, konsultatīvā centra vadītāja. Gandrīz 20 gadus darbojos sociālajā sfērā. Esmu strādājusi kā valsts, tā pašvaldības institūcijās un darbs vienmēr bijis saistīts ar bērniem un ģimenēm. Nu jau divpadsmito gadu esmu Dardedzē - dinamiskā un radošā speciālistu komandā, kas patiesi interesējas par bērniem, kuri saskārušies ar vardarbību un par bērnu labklājību kā ģimenē, tā ārpus tās. Ir prieks, ka katrs gads mūsu organizācijā ir bijis saistīts ar jauniem, reizēm pārdrošiem izaicinājumiem, ir lepnums, ka mūsu idejas ir uzrunājušas un no sirds aizrāvušas daudzus Latvijas psihologus, pedagogus, sociālos darbiniekus, policistus un citus speciālistus!

  Lasīt vairāk

 • Pētījums Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums

  Pētījums Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums

  Zane Linde-Ozola, LU, zinātniskā asistente Latvijas Universitātes (LU) Bioētikas un biodrošības centra zinātniskā asistente. Ziņojuma „Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums” līdzautore. Guvusi arī pieredzi, piedaloties pētnieciskos projektos par medicīnas biotehnoloģijām, dzimti, reproduktīvo veselību un reģionu attīstību jauniešu skatījumā. Patlaban piedalās starpdisciplināra pētījuma projekta par biodrošību īstenošanā. Asistē vairāku LU sociālās un kultūras antropoloģijas bakalaura studiju programmas kursu lasīšanā.

  Lasīt vairāk

 • Mediķu iesaistes iespējas vardarbības pret bērniem novēršanā, Limbažu pieredze

  Mediķu iesaistes iespējas vardarbības pret bērniem novēršanā, Limbažu pieredze

  Gunta Ozola, Limbažu slimnīca, galvenā ārste, ģimenes ārste Ģimenes ārste Gunta Ozola beigusi Rīgas medicīnas institūtu 1979.gadā, iegūstot ārsta kvalifikāciju. Darba pieredze ārsta darbā ir 33 gadi. Strādājusi kā pediatrs, bet kopš 2000. gada kā ģimenes ārsts. Gunta Ozola ir arī Limbažu slimnīcas valdes locekle.

  Lasīt vairāk

 • Vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. Modelis.

  Vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. Modelis.

  Aelita Ziemele, Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, vadītāja Augstākā izglītība pedagoģijā. Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja no 2001. gada. No 2002. gada centrs veic vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju valsts programmā. Vairāku SIF projektu vadītāja.

  Lasīt vairāk

 • Bērns izglītības sistēmā - problēmas un risinājumi no vecāku skatu punkta

  Bērns izglītības sistēmā - problēmas un risinājumi no vecāku skatu punkta

  Kristīne Dūdiņa, Latvijas Vecāku forums, ww.berniemdraudzigs.lv, redaktore Kopš psiholoģijas maģistratūras studijām LU un Telavivas universitātē vairāk kā 10 gadus paralēli strādājusi pētniecībā un sociālajā jomā- vadot bērnu krīzes centru sociālajā dienestā, apmācot sociālos darbiniekus Vadības un sociālā darba augstskolā „Attīstība”. Kopš 2010.gada darbojas NVO „Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm” valdē, veicinot atbalsta, zināšanu pieejamību ģimenēm Latvijā. Viena no „Latvijas Vecāku foruma” dibinātājām un padomes locekle. Domnīcas “Bērniem Draudzīgs” idejas autore un redaktore.

  Lasīt vairāk

 • Resursi informatīvi izglītojošu un atbalsta pasākumu vecākiem nodrošināšanai

  Ramune Anspoka, Juta Bumbiere, Daina Dziļuma, Marija Morozova, Kristīne Jozauska, Ilze Bartkeviča, Dace Miškina, Laura Kornete-Januševičiene Centrs Dardedze, speciālisti

  Lasīt vairāk

 • Foruma teātra metodes izmantošana vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai.

  Foruma teātra metodes izmantošana vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai.

  Ilze Zariņa. Dardedzē jau vairākus gadus koordinē programmu “Drosme draudzēties”, ir programmas preventīvo nodarbību jauniešiem trenere, regulāri skolās pasniedzot Iecietības stundiņas 5.-9. klašu skolēniem, piedalījusies metodisko materiālu izstrādē, apmācības par vienaudžu savstarpējo vardarbību vadījusi pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī partnerorganizācijām, koordinē programmā darbojošos brīvprātīgos, piemērojusi foruma teātra metodes izmantošanu darbam ar jauniešiem skolās. Studē žurnālistiku Latvijas Universitātē. Agnija Bistrova. Projekta asistente programmā “Drosme draudzēties”, sociālo mediju administratore. Programmas preventīvo nodarbību jauniešiem trenere - novadījusi nodarbības vairāk kā 600 klasēm dažādos Latvijas reģionos, apmācības par vienaudžu savstarpējās vardarbības tēmu nodrošina arī profesionāļiem un partnerorganizācijām. Ventspils Augstskolā iegūts sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vadībzinātnē.

  Lasīt vairāk

.. 1 .. 2 ..

Aktualitātes

Atbalstītāji