Centrs Dardedze: pieredze un izaicinājumi

Centrs Dardedze: pieredze un izaicinājumi

Agnese Sladzevska - Nodibinājuma " Centra Dardedze" valdes priekšsēdētāja.


Nodibinājums “Centrs Dardedze” (Dardedze) ir nevalstiska organizācija, kuras
darbības pamatā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. Mūsu vīzija sakņojas
pārliecībā, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt mīlētam, pasargātam, cienītam
un uzklausītam, tādēļ Dardedzes komandai rūp bērnu drošība ģimenē, skolā un
ārpusskolas aktivitātēs, aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā.

Mēs strādājam pie tā, lai vardarbība nenotiktu, bet gadījumos, ja vardarbība ir
notikusi, piedāvājam profesionālu palīdzību un konsultācijas. Mēs ticam, ka izglītojot
sabiedrību, sniedzot savlaicīgu atbalstu cietušajiem un veicinot sabiedrības izpratni, ir
iespējams pasargāt bērnus no vardarbības.

Dardedzes komanda:
• Nodrošina konsultācijas - bērniem, kas saskārušies ar vardarbību, un viņu ģimenēm.
• Izstrādā un realizē preventīvas programmas ar mērķi izglītot un pasargāt bērnus
no vardarbības;
• Veic pētījumus, analizē normatīvos regulējumus, apkopo pieredzi un jaunākās
metodes; publicē materiālus un brošūras;
• Nodrošina apmācības un seminārus kā nozares speciālistiem, tā vecākiem, kā arī
veicina bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Pievienotie faili

  1. Agnese Sladzevska_Laila Balode_prezentacija *.pdf, 1.19 MB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji