Cietušo bērnu retraumatizācija starpinstitucionālajā sistēmā

Cietušo bērnu retraumatizācija starpinstitucionālajā sistēmā

Evita Lipe, Valsts Policijas koledžas Humanitārā katedra, vadītāja Kopš 2005. gada Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītāja un psiholoģijas lektore, specializācija - juridiskā un izmeklēšanas psiholoģija. Piedalījusies vietējos un ārvalstu semināros un konferencēs. Piedalījusies kā eksperts vairākos ārvalstu projektos un darba grupās par vardarbību ģimenē. Izstrādā promocijas darbu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē par pieaugušo varmāku psiholoģiskajām īpatnībām. Ritma Kursīte –Nīmante, Valsts Policijas koledžas Humanitārā katedra, asistente Valsts policijas koledžas Humanitārā katedras asistente. Psiholoģe un policiste. Viss vienā personā jau divpadsmit gadus. Tik pat ilgi interesē un aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, kuri saistīti ar vardarbības jautājumiem pret bērniem. Šobrīd uzmanība ir vērsta arī uz policijas darbinieku ētiskajiem aspektiem. Dzīves moto: „Tev vienmēr jābūt atbildīgiem par tiem, ko esi pieradinājis.”/A.de Sent-Ekziperī/Praksē ir vērojami gadījumi, kad bērnu traumatiski ietekmē notikuma izmeklēšanas process un ar to saistīto pasākumu process. Nozīmīga ir ne tikai policijas darbinieku sākotnējā saskarsme ar cietušo bērnu procesā, nopratināšanas un citu izmeklēšanas darbību laikā, bet arī citu iesaistīto speciālistu loma, piemēram, medicīnas darbinieku rīcība ekspertīžu veikšanas laikā, sociālo un izglītības iestāžu darbinieku attieksme. Daudz tiek diskutēts par speciālistu atbildību vardarbības gadījumu izmeklēšanā, taču notikuma atjaunošanas procesā ir iesaistītas arī citas personas - vecāki, kaimiņi, skolas biedri – sabiedrība, kura iekļauj šo bērnu. Speciālistu nepārdomāti lēmumi un pieļautās kļūdas saskarsmē ar bērnu var veicināt nopietnas sekas bērna tālākajā dzīvē. Piemēram, bērna pēctraumas psiholoģisko seku pastiprināšanās vai aktivizēšanās, viktimizācijas riska palielināšanās, atsacīšanās sadarboties ar tiesībsargājošām instancēm utt. Pamatojoties uz citu valstu pieredzi, tiek piedāvāti vairāki ieteikumi, lai novērstu retraumatizāciju. Ir izstrādātas vadlīnijas iesaistītajiem dalībniekiem, speciālas mācības retraumatizācijas mazināšanai un ir plānoti pasākumi retraumatizācijas novēršanai.

Pievienotie faili

  1. Evita Lipe_Ritma Kursite Nimante_prezentacija *.pdf, 9.59 MB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji