Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanas prakse Latvijā

Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanas prakse Latvijā

Laura Ceļmale, Centrs Dardedze, juriste 2003. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultāti. Izstrādājusi bakalaura darbu par nepilngadīga cietušā nopratināšanas īpatnībām un praksi Latvijas Republikā. 2009. gadā ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē Rīgas Stradiņa universitātē. Strādājusi Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā par juristi, aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu „Garīgais personāls un darba tiesības”. Kopš 2011. gada Dardedzes juriste. Precējusies, ģimenē aug trīs bērni.Šobrīd spēkā esošie LR normatīvie akti samērā vispusīgi aizsargā nepilngadīga cietušā intereses – ieviesta speciāla procesuālā kārtība nopratināšanai, iespējama cietušā nopratināšana ar psihologa starpniecību, katrai atkārtotai nopratināšanai nepieciešama izmeklēšanas tiesneša atļauja. Tāpat mūsu valstī kopumā ir izveidotas astoņas speciālās nopratināšanas telpas. Tomēr, cik efektīva ir šo normu realizācija? Pētījuma ietvaros apkopoti dati par nepilngadīgo cietušo nopratināšanas praksi 2009. – 2011. dzimumnoziegumu lietās. Pētījuma mērķis ir konstatēt, cik efektīvi spēkā esošā normatīvā bāze tiek ieviesta un pielietota praksē pirmstiesas izmeklēšanā un lietas izskatīšanas laikā tiesā. Tāpat pētījumā apkopoti un analizēti dati par kriminālprocesu ietvaros veiktajām ekspertīzēm un pieprasītajiem psihologu atzinumiem.

Pievienotie faili

  1. Laura Celmale_prezentacija *.pdf, 551.16 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji