Tiesu medicīniskās ekspertīzes problēmātika

Tiesu medicīniskās ekspertīzes problēmātika

Dagnija Bērziņa, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, tiesu medicīnas eksperte Dagnija Bērziņa, kā tiesu medicīnas eksperte, piedalījusies zinātniskos forumos un konferencēs Vācijā, Austrijā, Čehijā, Krievijā un citur. 1973. gadā absolvējusi Rīgas medicīnas institūta (RMI) vispārējās ārstniecības fakultāti, no 1974. līdz 1975. gadam internatūra RMI tiesu medicīnas specialitātē. Kopš 1974. gada tiesu medicīnas eksperte Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. No 1985. gada lektore LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrā tiesu medicīnas disciplīnā. Kopš 1994. gada pedagogs klīniskās tiesu medicīnas speciālistu pēcdiploma izglītības programmā Rīgas Stradiņa universitātē. Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni un publikācijas - vardarbība pret bērniem un sievietēm Latvijā; asu ieroču radīto bojājumu ekspertizpēte.Ziņojums sniedz ieskatu tiesu medicīnas ekspertu darbā ar vardarbības upuriem un tajā apsvērtas iespējas šīs pieredzes izmantošanai problēmas risinājumu meklējumos. Tiesībsargājošo iestāžu un tiesu medicīnas ekspertīzes redzes lokā nonāk tikai neliela daļa cietušo bērnu. Tā ir aisberga redzamā daļa. Tiesu medicīnas eksperti saskaras tikai ar fiziskās vai seksuālās vardarbības sekām. Vardarbības cēloņu novēršana prasa kompleksu pieeju, iesaistot ģimeni, skolu, sabiedrību, masu mēdijus un attiecīgas administratīvas iestādes koordinētās profilaktiskās aktivitātēs.

Pievienotie faili

  1. Danija Berzina_prezentacija *.pdf, 324.77 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji