Dzimumu līdztiesība un vīriešu iesaiste bērnu audzināšanā – labās prakses piemēri Norvēģijā.

Dzimumu līdztiesība un vīriešu iesaiste bērnu audzināšanā – labās prakses piemēri Norvēģijā.

Ole Bredsens Nordfjells ( Ole Bredsen Nodfell), sociologs, "Reform" resursu centrs vīriešiem.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji