Bērnu namu attīstības perspektīvas

Bērnu namu attīstības perspektīvas

Inga Štokmane RD LD SP Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas sektora ģimenēm un bērniem vadītāja


Prezentācijas kopsavilkums

1.   Rīgas pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju reorganizācijas:

Plusi:

+            vienota pieeja bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā,

+ vienādas algas – vienots princips (izglītība/ kvalifikācija/prasības),

+ iespējama finansu līdzekļu koncentrācija un novirzīšana konkrētu mērķu realizācijai,

+ specializācija atbilstoši mērķa grupu vajadzībām,

+ elastīgāka pieeja īslaicīgās un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā institūcijā atbilstoši Rīgas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām,

+ efektīvāka, ekonomiskāka darbinieku apmācība, programmu izstrāde konkrētai speciālistu kategorijai,

+ finansu līdzekļu ekonomija, iespēja tos ieguldīt klientu izglītības un brīvā laika pavadīšanas programmās – Montesori, sporta aktivitātes, vispārizglītojošas ekskursijas u.c.,

+ darbinieku savstarpēja pieredzes apmaiņa, vienotas pieejas izstrāde, integrējot citās iestādēs iepazīto pozitīvo pieredzi,

+ konstruktīvāka starpinstitucionālā sadarbība.

Mīnusi:

-                          pārejas procesā paaugstināts darbinieku stress, kas atsaucas arī darbā ar klientu, emocionāla spriedze darbinieku starpā,

-                          pretestība pārmaiņām un aktīva pretdarbība, tajā iesaistot arī klientus,

-                          neprofesionālu darbinieku  nespēja pieņemt jauno darba organizāciju,

-                          īslaicīgas nepilnības un darbinieku neizpratne par organizatoriskiem jautājumiem,

-                          kvalificētu un motivētu darbinieku trūkums,

-                          paaugstināta darbinieku mainība. 

2.   Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra (RPBJC) struktūrvienību specializācija:

Ø  RPBJC struktūrvienība „Marsa gatve” – sniedz krīzes situācijā nonākušiem bērniem, ģimenēm ar bērniem, kā arī vientuļajiem tēviem ar bērniem,

Ø  RPBJC struktūrvienība „Vita” –  izstrādes stadijā projekts Rīgas pašvaldības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem,

Ø  RPBJC struktūrvienība „Ilga” – izstrādes stadijā projekts Rīgas pašvaldības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem,

Ø  RPBJC struktūrvienība „Imanta” – projekta Rīgas pašvaldības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ar kustības traucējumiem ietvaros ievietoti 2 pusaudži un tiek veikti vides pielāgošanas darbi,

Ø  RPBJC struktūrvienība „Ziemeļi” – izstrādes stadijā projekts pārejai uz ģimenes tipa aprūpe, grupu darbu organizējot pēc iespējas pietuvināti ģimeniskai videi,

Ø  RPBJC struktūrvienība „Apīte” – izstrādes stadijā projekts pārejai uz „Jauniešu māju”, kurā Rīgas pašvaldības bāreņi un bez vecāku gādības palikušajiem bērni vecumā no 16 - 18 gadiem, tiks sagatavoti patstāvīgas dzīves uzsākšanai, beigu stadijā pārbūves darbi.

3.   Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku apmācība, vienotas pieejas ieviešanai atbilstoši struktūrvienību specializācijai un klientu vajadzībām:

Ø  Sociālais darbs ar ģimeni krīzē. Krīzes intervence. Vardarbība un ilgstoša krīze. Apmācību nodrošina nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”,

Ø  „Bērnu un jauniešu sociālā rehabilitācija. Nodibinājuma „Asociācija Dzīvesprieks pieredze”. Apmācību nodrošina nodibinājums „Asociācija Dzīvesprieks”,

Ø  „Mūsdienu pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir izziņas traucējumi”. Apmācības nodrošina Latvijas Universitātes mācību spēki,

Ø  „Montesori pedagoģija”. Apmācības nodrošinās Latvijas Universitātes mācību spēki,

Ø  „Jauniešu māja – soļi uz patstāvīgo dzīvi. SOS bērnu ciematu pieredze”.  Apmācības nodrošinās biedrība „Latvijas SOS - Bērnu ciematu asociācija”.


Pievienotie faili

  1. Inga Štokmane - prezentācija *.pdf, 1.79 MB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji