Ambulatorā pakalpojuma vardarbībā cietušiem bērniem attīstība 10 gadu laikā

Ambulatorā pakalpojuma vardarbībā cietušiem bērniem attīstība 10 gadu laikā

Tatjana Vidavska-Rusnaka Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs “Valentia”, vadītāja


Prezentācijas kopsavilkums

Ambulatorā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas iespējamie virzieni:

Speciālistu profesionālo un personisko resursu pilnveidošana: 

-          vienota rehabilitācijas koncepcija, pieejami vienoti metodiskie līdzekļi (izpētes un rehabilitācijas programma) un profesionāla, ar ierobežotu pieejamību, speciālistu mājas lapa;

-          individuālās vai grupu supervīzijas katru gadu 30-40 stundu apjomā;

Sadarbība starp dienestiem:

-       starpdisciplināra pieeja sadarbībai starp valsts/pašvaldības institūcijām un nevalstisko sektoru, iesaistot tradicionālās konfesijas;

-       psiholoģiskās, juridiskās, medicīniskās un sociālās palīdzības sistematizēšana cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm, lai cietušajiem būtu ērti un ātri pieejami visi šie pakalpojumi;

-        ģimenes „vadīšanas” mehānisma īstenošana no sociālā dienesta puses;

-       profesionāla un kompetenta palīdzība cietušajiem bērniem kriminālprocesā, no kā bieži sākas rehabilitācijas process.

Pakalpojuma paplašināšana:

-          vecāku konsultēšana un atbalsts ģimenei rehabilitācijas kursa ietvaros;

-          pakalpojuma saņemšanas mērķauditorijas paplašināšana ar bērniem, kuri nokļuvusi krīzes situācijā (tuvinieku zaudēšana);

-          bērna izpēte un atzinuma sagatavošana citiem dienestiem.

Konfidencialitātes norma:

-          iespēja pakalpojuma pasūtītājam virzīt iesniegumu tieši Bērnu fondam;

-          iespēja pašam pakalpojuma pasūtītājam izvēlēties ambulatorās rehabilitācijas saņemšanas vietu un speciālistu;

-          jāparedz, ka speciālista atskaites par paveikto darbu sniegtu tieši Bērnu fondam.

Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs „Valentia”

Saules iela 15, Daugavpils, t. 29165338

ppcvalentia@inbox.lv

 www.ppcvalentia.com


Pievienotie faili

  1. Tatjana Vidavska-Rusnaka - prezentācija *.pdf, 1.16 MB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji