Vardarbības risku izvērtēšanas rezultāti bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

Vardarbības risku izvērtēšanas rezultāti bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

Inga Millere VBTAI , Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore

Prezentācijas kopsavilkums

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – inspekcija) 2009.gadā organizēja apmācību valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem un psihologiem par vardarbības risku izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Apmācību veica Nodibinājuma „Centrs Dardedze” speciālisti, izmantojot resilience jeb dzīvesspēka pieeju, kas pamatojas uz vairāku dimensiju izpēti:

 • drošas piesaistes attiecību veidošana;
 • izglītība;
 • draudzība;
 • talanti un intereses;
 • sociāli atbildīgas personības veidošana;
 • sociālā kompetence.

2009.gadā valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori un psihologi veica vardarbības risku izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs sadarbībā ar Nodibinājuma „Centrs Dardedze” speciālistiem, kopš 2010.gada minētās izpētes veic patstāvīgi.

 Izpētes rezultātā biežāk konstatētie iespējamās vardarbības riska faktori, piemēram:

 • darbiniekiem trūkst izpratnes par komandas darba principiem;
 • profesionālo lomu sajaukums;
 • ne visiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība;
 • nav sociālā gadījuma vadītāja;
 • neskaidri aktualizēto problēmu tālākie risinājumi;
 • ne visiem darbiniekiem ir izpratne par piesaistes nozīmību;
 • bērniem netiek nodrošināts pietiekams atbalsts mācīšanās procesā;
 • bērna talanti un intereses netiek apzināti un attīstīti;
 • ne visiem bērniem ir persona, kurai varētu uzticēties;
 • bērniem ne vienmēr tiek attīstīta pozitīvā pašapziņa.

 Katrai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādei, kurā veikta vardarbības risku izvērtēšana, tiek sagatavots atzinums un rekomendācijas minēto risku mazināšanai.

Inspekcija un bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes kopumā pozitīvi vērtē vardarbības risku izvērtēšanas metodi, kas nodrošina objektīvu informāciju par situāciju iestādēs. Līdz ar to inspekcija arī turpmāk veiks vardarbības risku izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs un uzsāks šīs metodes izmantošanu internātskolās.


Pievienotie faili

 1. Inga Millere - prezentācija *.pdf, 145.59 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji