V ikgadējā starptautiskā konference vardarbības pret bērnu novēršanai "Kopienas līdzdalība bērna un ģimenes labklājības stiprināšanā"

.. 1 .. 2 ..

Aktualitātes

Atbalstītāji