Apakšprojekta „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā„ rezultātu, nopratināšanas telpas standarta un nopratināšanas procesa vadlīniju prezentācija

Apakšprojekta „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā„ rezultātu, nopratināšanas telpas standarta un nopratināšanas procesa vadlīniju prezentācija

Laila Balode - Nodibinājuma „Centra Dardedze” Konsultatīvā centra vadītāja; Baiba Berovska - Nodibinājuma “Centra Dardedze” īstenotā apakšprojekta „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” vadītāja


Projekta “Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā” laikā tika veiktas aktivitātes, kuru mērķis bija veicināt izmeklēšanas un iztiesāšanas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu rīcību bērna interešu nodrošināšanai situācijā, kad bērns iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, lai nodrošinātu bērnu interešu aizsardzību. Projekta galvenās aktivitātes: izstrādāt un aprobēt vadlīnijas bērnu nopratināšanā, izstrādāt un aprobēt nopratināšanas telpas standartu, atbalstīt un veicināt bērnu intereses, vajadzības gadījumā nodrošinot nopratināšanu bērnam draudzīgā vidē.

 Projektā tika iesaistīti pieci krīžu centri - Centrs “Valdardze” no Valmieras, Krīzes centrs “Paspārne” no Ventspils, Talsu novada krīžu centrs, Latgales reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles”  no Balvu novada, Rugāju pagasta. Visos minētajos centros, kā arī Nodibinājumā „Centrs Dardedze” Rīgā, visa projekta laikā tika aprobētas bērnu nopratināšanas vadlīnijas, kā arī veikts darbs pie nopratināšanas telpas standarta. Rezultātā šīs konferences laikā tās dalībniekiem tiks prezentētas vairākas publikācijas, kuru mērķis ir iedrošināt arī citu krīžu centru speciālistus sadarboties ar tiesībsargājošām institūcijām, lai nodrošinātu bērnu intereses situācijās, kur bērns ir cietušais vai liecinieks kriminālprocesā. Kā arī veicinātu bērna interesēm atbilstošu nopratināšanas telpu iekārtošanu.


Pievienotie faili

  1. Laila Balode _ Baiba Berovska - prezentācija *.pdf, 330.6 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji