Kriminālprocess un bērna vieta tajā

Kriminālprocess un bērna vieta tajā

Krišjānis Rudzītis - Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors


Vienīgi Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā un konkrēta kriminālprocesa ietvaros ir iespējams konstatēt, ka persona ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. No tā izriet, ka nolūkā panākt personas notiesāšanu un sodīšanu vai citādu krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu ir nepieciešams strikti ievērot kriminālprocesuālo kārtību.

Vardarbīgajos un seksuāla rakstura noziedzīgos nodarījumos pret bērniem kriminālprocesuālās kārtības ievērošana ir īpaši nozīmīga. Tā kā šo kategoriju lietās pierādījumu apjoms tipiski nav plašs, tad kriminālprocesa virzību un iznākumu būtiski var ietekmēt gan katra atsevišķa pierādījuma ticamība un pieļaujamība, gan veikto procesuālo darbību kvalitāte, izvēlētie kriminālprocesa līdzekļi, metodes un kriminālistiskās taktikas ievērošana.

Īpaši saistībā ar seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem var atzīmēt, ka faktiski jebkura iejaukšanās personas dzīvē ir atzīstama par attaisnotu, ja tā notiek likuma prasībām atbilstošas kriminālprocesuālās darbības gaitā un izvairīšanās no šādas iejaukšanās neļautu iegūt lietā būtiskus pierādījumus vai izpildīt citus svarīgus kriminālprocesa uzdevumus.

Novēršot atsevišķas nepilnības, kas dažkārt tiek pieļautas saistībā ar bērnu seksuālās izmantošanas gadījumu izmeklēšanu, kā arī turpinot efektivizēt iesaistīto institūciju kopdarbību,  ir iespējams panākt vēl ātrāku, objektīvāku un rezultatīvāku Krimināllikuma normu piemērošanu minēto kategoriju lietās.

Pievienotie faili

  1. Krišjānis Rudzītis - prezentācija *.pdf, 5.2 MB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji