Valsts programma skolām vardarbības pret bērnu novēršanas jomā: pieredze un izaicinājumi Lietuvā

Valsts programma skolām vardarbības pret bērnu novēršanas jomā: pieredze un izaicinājumi Lietuvā

Erna Petkute
Children Support Center (Lietuva), psihologs

Ieva Daniunaite
Children Support Center (Lietuva), klīniskais psihologs

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji