Nopratināšanas/intervēšanas gaita

 • Plānošana

  Plānošanas posmā tiek apzināti pamatjautājumi, uz kuriem būs nepieciešams iegūt atbildes un veidi, kā to būs iespējams izdarīt, pielāgojoties bērna attīstības līmenim, vajadzībām un interesēm. Lai to varētu izdarīt ir nepieciešams analizēt pieejamo informāciju gan par notikušo, gan bērnu raksturojošām īpatnībām.

  Lasīt vairāk

 • Ievaddaļa

  Ievaddaļā notiek iepazīšanās, kontakta izveidošana un pamatnoteikumu izstāstīšana.

  Lasīt vairāk

 • Informācijas iegūšana

  Informācijas iegūšana ir tā nopratināšanas daļa, kurā bērns saturiski atklāj kas ar viņu ir noticis. Informācijas iegūšanai tiek izmantotas dažādas tehnikas, no kurām galvenās ir brīvais stāstījums, jautājumu uzdošana un starpnieku jeb mediju izmantošana.

  Lasīt vairāk

 • Noslēgums

  Noslēguma daļā notiek informācijas apkopošana, tālāko darbību iezīmēšana un atvadīšanās.

  Lasīt vairāk

Aktualitātes

Atbalstītāji