Plānošana

Plānošanas posmā tiek apzināti pamatjautājumi, uz kuriem būs nepieciešams iegūt atbildes un veidi, kā to būs iespējams izdarīt, pielāgojoties bērna attīstības līmenim, vajadzībām un interesēm. Lai to varētu izdarīt ir nepieciešams analizēt pieejamo informāciju gan par notikušo, gan bērnu raksturojošām īpatnībām.

    Nopratināšanas laikā ir jāiegūst informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot lietas apstākļus. Tipiski nopratināšana laikā ir jāiegūst atbildes uz jautājumiem:

 • Kas notika?
 • Kas to izdarīja?
 • Kad tas notika?
 • Kur tas notika?
 • Kurš vēl to zina?
 • Kurš vēl to varētu zināt?

 

    Gatavojoties intervijai ir jāanalizē informācija, kas zināma par bērnu. Tipiski šo informāciju iegūst kontaktējoties ar nevardarbīgo vecāku vai speciālistiem (piemēram, skolotāju), kas ikdienā strādā ar bērnu. Būtiskākā informācija, kuru svarīgi noskaidrot pirms nopratināšanas:

 • Kāds ir bērna vārds (kā bērns tiek saukts ģimenē)?
 • Kas ir bērna aprūpētāji (vecāki, audžu vecāki, dzīvo institūcijā u.c.)?
 • Kādai kultūrvidei bērns pieder?
 • Kāda ir bērna dzimtā valoda (vai nepieciešams tulks?)
 • Vai bērnam ir kādi nopietni psiholoģiski, psihiski vai fiziski traucējumi, kas prasa īpašus apstākļus?

 

    Tikpat svarīgi ir izveidot sadarbības attiecības ar bērna vecākiem (ja bērns cietis no vardarbības, tad ar nevardarbīgo vecāku). Veidojot kontaktu ar māti/tēvu ir nepieciešams:

 • Izstāstīt, kas ir noticis un uzklausīt viņa viedokli;
 • Paust sapratni par viņa jūtām un domām;
 • Pateikt, ka no viņa tiek sagaidīts atbalstīts un iedrošinājums bērnam;
 • Izstāstīt, kā notiks nopratināšana.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji