Nopratināšanas telpas kritēriji

Profesionāļiem ir svarīgi rūpēties, lai bērna nopratināšana noritētu neradot papildus traumatizāciju. To var panākt, ja nopratināšana notiek bērnam draudzīgā vidē un veidā. Tikpat svarīgi, lai būtu iespēja veikt nopratināšanu ar tehnisko līdzekļu palīdzību, lai pasargātu bērnu no atkārtotas nopratināšanas un tiešas līdzdalības tiesas procesā.

I Bērnam draudzīga vide

1. WBG::crosslink returns: Category not found ! [36]">Īpaši apmācīti speciālisti. Šādi speciālisti, ir apguvuši teorētisku un praktisku apmācības kursu par nepilngadīgo cietušo un liecinieku nopratināšanas tehnikām, bērnu attīstību un vajadzībām.

2. Mājīga uzgaidāmā telpa. Tā ir pirmā telpa, kurā bērns un viņa atbalsta personas ieiet, atnākot uz nopratināšanu. Līdz ar to ir svarīgi parūpēties, lai bērns un viņa vecāki sajustos gaidīti. To var panākt, ja telpā ir pieejami ērti krēsli, grāmatas un žurnāli atbilstoši bērna vecumam, spēļmantas, kā arī galdiņš un krēsliņi, lai bērns varētu zīmēt vai krāsot krāsojamo grāmatinu. Tikpat svarīgi ir pievērst uzmanību telpas noformējumam, piemēram, uz sienām nevajadzētu izvietot plakātus ar sociālām reklāmām, kas ataino vardarbībā cietušus bērnus.

3. Nodrošināts privātums. Lai bērns spētu uzticēties ir svarīgi parūpēties, lai telpai, kurā notiek nopratināšana būtu skaņas necaurlaidīgas durvis un sienas. Uz durvīm nepieciešams piestiprināt plāksnīti, kas citus kolēģus brīdinātu, ka telpā notiek nopratināšana un, līdz ar to, pašlaik šajā telpā ieiet aizliegts, kā arī jāievēro klusums. Nav pieļajams, ka nopratināšanas telpā atrastos stacionārais telefons un speciālisti savus mobilos telefonus atstātu ieslēgtus. Mums ir nepieciešams izdarīt visu, lai bērns sajustu, ka šis laiks ir paredzēts viņam, lai uzklausītu viņa sāpīgo un traumatisko pieredzi.

4. Nopratināšanas telpas iekārtojums. Vislabāk šo telpu ir nokāsot maigos pasteļtonos. Vajadzētu izvairīties no sienu īpašas dekorēšanas vai sienu apzīmēšanas, jo tas var novērst bērna uzmanību. Taču var izmantot nelielus, neuzkrītošus dekorējumus, kas telpu padara mājīgāku. Telpa kļūs omulīgāka, ja uz grīdas atradīsies mīkstais segums. Šajā telpā nav pieejamas rotaļlietas, jo tā nav paredzēta rotaļām un spēlēm.
   Ļoti svarīgi, lai telpā būtu ērti sēžamie, vislabāk mīkstās mēbeles krēsli vai dīvāni, taču tā nav arī viesistaba, tādēļ nevajadzētu pārspīlēt. Nopratināšanas laikā var rasties nepieciešamība kaut ko uzzīmēt vai attēlot notikušās darbības ar anatomiskajām lellēm, tādēļ būs nepieciešams galds, kura augstums jāpieskaņo krēsliem.
  

II Nopratināšanas telpas tehniskais nodrošinājums

5. Kamera vai kameras, kas ļauj pārredzēt telpā notiekošo, kā arī fiksēt bērna uzvedības izmaiņas un emocionālās reakcijas. Ļoti nozīmīgs ir augstas kvalitātes skaņas mikrofons un iespēja veikt videoieraktu. Šīs ir izšķiroši svarīgas lietas, veicot ieraktu ar tehnisko līdzekļu starpniecību, jo tikai kvalitatīvs ieraksts spēs bērnu pasargāt no atkārtotas pratināšanas tiesas procesa laikā. 

6. Attēla un skaņas pieejamība citā telpā un iespēja procesa virzītājam sazināties ar nopratināšanas veicēju. Visbiežāk nepilngadīgo cietušo un liecinieku nopratināšanu ar tehnisko līdzekļu palīdzību veic ar psihologa starpniecību. Līdz ar to ir svarīgi, lai procesa virzītājs, atrodoties citā telpā, varētu labi redzēt un dzirdēt, to, kas notiek nopratināšanas telpā, kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar nopratināšanas veicēju, lai precizētu uzdodamos jautājumus.

7. Nodrošinājums ar papildus materiāliem. Dažkārt, lai atvieglotu nopratināšanas procesu ir nepieciešams izmantot anatomiskās lelles, ķermeņa shēmas, kā arī zīmēt dažādus shēmatiskus attēlojumus, tādēļ telpā būtu jābūt viegli pieejamam papīram un rakstāmpiederumiem. Visiem šiem piederumiem ir jāatrodas īpašā skapī vai kastē, lai bērns tos nevar redzēt. Taču tiem jābūt viegli pieejamiem, ja rodas vajadzība tos izmantot.

III Informatīvie materiāli cietušajiem vai lieciniekiem un viņu ģimenēm

8. Informatīvie materiāli vecākiem un bērniem par kriminālprocesu, pieejamajiem pakalpojumiem un palīdzību (juridisko, sociālpsiholoģisko) cietušajiem bērniem.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji