ANO Vadlīnijas par taisnīgumu jautājumos, kas saistīti ar bērnu kā nozieguma upuri vai liecinieku

    ANO vadlīniju, par taisnīgumu jautājumos, kas saistīti ar bērnu kā nozieguma upuri vai liecinieku, salīdzināšana ar Latvijas normatīvo regulējumu.


Bērnam ir tiesības saņemt palīdzību

(BTAL 51.panta 2.daļa, 52.panta 2.daļa, 4.daļa, KPL 104.panta 2.daļa, 5.daļa)

 

Bērnam ir tiesības uz privātumu

(BTAL 9.panta 1.daļa, KPL 12.panta 4.daļa, 5.daļa, 110.panta 4.daļa)

 

Bērnam ir tiesības būt aizsargātam no grūtībām kriminālprocesa laikā

(BTAL 20.panta 4.daļa, KPL 14.panta 4.daļa, 104.panta 5.daļa)

 

Bērnam ir tiesības būt drošībā

(KPL 24.pants, 13.pants)

 

Bērnam ir tiesības saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu

(KPL 22.pants, 350.pants, likums “Par valsts kompensāciju cietušajiem”)

 

Bērnam ir tiesības būt pasargātam no turpmākiem pāri darījumiem

(BTAL 9.panta otrā daļa)

 

Bērnam ir tiesības, ka pret viņu izturas ar cieņu un iejūtību

(BTAL 9.panta otrā daļa)

 

Bērnam ir tiesības būt aizsargātam no diskriminācijas

(BTAL 3.panta otrā daļa, KPL 8.pants)

 

Bērnam ir tiesības būt informētam par notiekošo

(KPL 110.panta 1.daļa, 97.panta 3.daļa, 98.panta 1.punkts, 4.punkts, 8.punkts, 99.panta 1.punkts, 3.punkts, 5.punkts, 8.punkts, 100.panta 3.daļa, 2.daļa)

 

Bērnam ir tiesības tikt uzklausītam un paust savu viedokli un bažas

(KPL 99.panta 4.punkts)

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji