Juridiskās palīdzības administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija (sk. www.jpa.gov.lv) ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde, kuras viens no uzdevumiem ir valsts kompensācijām cietušajiem paredzētos līdzekļu izmaksāšana.

Juridiskās palīdzības administrācija ir valsts iestāde, kas palīdz trūcīgiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga juridiskā palīdzība, un arī tiem, kas ir cietuši no citu cilvēku vardarbības.

Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde.

Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, likumu „Par valsts kompensāciju cietušajiem” un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” pastāv divi JPA darbības virzieni, kas nodrošina deleģēto funkciju un uzdevumu īstenošanu:

  • pieejas nodrošināšana taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodrošinātām un trūcīgām personām un personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai;
  • valsts kompensāciju cietušajiem izmaksāšanas nodrošināšana personām, kuras cietušas tīšos noziedzīgos nodarījumos, kuru rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība, ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu noziegumos un to veselībai ir nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve vai persona cietusi dzimumnoziegumā.


Juridiskās palīdzības administrācija

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Bezmaksas informatīvais tālr.: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

www.jpa.gov.lvAtpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji