Krīžu un rehabilitācījas centri vardarbībā cietušiem bērniem

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par iespējām saņemt stacionāru palīdzību, kuru finansē vai daļēji finasē valsts, pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas. Ja jums ir zināmi citi centri, kuros ir iespējams saņemt stacionāru palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, gaidīsim informāciju info@bernskacietusais.lv

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji