Sociālās rehabilitācijas institūcijas

Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt sociālo rehabilitāciju institūcijā 30 vai 60 dienu apmērā.


    Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta otro daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.4 daļu 22.12.2009.gadā ir izdoti MK noteikumi Nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām". Sākot ar 2010.gada 1.janvāri sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kas cietuši no vardarbības, ir uzticēts nodrošināt Latvijas Bērnu fondam.

    Lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam, kurš cietis no vardarbības, pieņem pašvaldības sociālais dienests, balstoties uz psihologs vai sociālākā darbinieka sniegtu atzinumu, kurā norādīta šāda informācija:

  • vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;
  • nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;
  • vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā (turpmāk – dzīvesvieta) vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • vai bērnam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  •  vai nepieciešams, lai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu uzturētos viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, ņemot vērā bērna psiholoģisko stāvokli un vecumu.

un bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi.

 

    2010.gadā kopumā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, bērniem, kuri cietuši no vardarbības, plānots sniegt 963 bērniem. 7 institūcijās. Rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina speciālisti, kas apguvuši īpašu apmācības programmu.

 

Allažu pagasta Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Adrese: " Austrumi", Allažu pagasta, Rīgas rajons, LV-2154

Tālrunis: 67148606, 26818926

 

Dobeles atbalsta centrs ģimenēm un bērniem

Adrese: Brīvības 11, Dobele, LV-3701

Tālrunis: 63721631

 

Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”

"Varavīksne", Egļusala, Rugāju novads, LV – 4570

Tālrunis: 64563494, 26538388

www.rasasperles.lv

 

Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs

Adrese: Saules ielā 7, Talsi, LV 3200

Tālrunis: 63291146 vai 29375549

E-pasts: info@krizucentrs.lv

www.krizucentrs.lv

 

Ventspils pilsētas krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"

Adrese: Tirgus ielā 7, Ventspils, LV-3601

Tālrunis: 63623136

www.kc-pasparne.lv

 

Vidzemes reģionālais atbalsta centrs "Dardedze"

Valmiera, Raiņa iela 9,

Tālrunis: 64220686, e-pasts: valdardze@inbox.lv

www.valdardze.lv

 

Zantes ģimenes krīzes centrs

Adrese: Skolas ielā 4, Zantes pag., Tukuma rajons, LV-3134

Tālrunis: 28312451, 63156754

E-pasts: zantesgkc@infonet.lv

www.zanteberniem.lv

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji