Bērnu piesaistes stāstījumi un vardarbības pieredze (2008)

Pētījuma mērķis bija izpētīt vai ir kādas virstēmas Latvijas bērnu stāstījumos, kas ir saistīti ar bērnu uzrādīto emocionālo un fizisko vardarbības pieredzi ģimenē.     Pētījumā piedalījās 76 piektās klases skolēni. Viņiem, kā stimulmateriāls. tika piedāvāti piesaistes stāstiņu sākumi, kurus viņiem vajadzēja pabeigt, izstāstot, kas notika tālāk. Skolēni arī aizpildīja aptaujas anketu, novērtējot savu vardarbības pieredzi ģimenē. Pētījuma rezultāti rāda, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp izdalītajām virstēmām stāstījumos, bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības salīdzinājumā ar bērniem, kuri nav cietuši no vardarbības. Pētījuma rezultātā ir izveidota jauna stāstījumu analīzes sistēma, kuru pilnveidojot, būtu iespējams, nonākt pie jauna izpētes instrumenta, kuru varētu izmantot gan zinātniskajā darbībā, gan praktiskajā klīniskajā darbā.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji