Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā ar bērnu un vecāku attiecībām (2008)

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai ir kāds pazīmju kopums, kas ir atšķirīgs zīmējumos un stāstījumos bērniem, kuri uzrāda, ka viņi ir cietuši no fiziskas vai emocionālas vardarbības, kā arī salīdzināt informāciju, kas iegūta no šīs analīzes, ar informāciju no emociju pašnovērtējumu aptaujām.     Pētījumā piedalījās 231 piektās un sestās klases skolēns, kuram tika lūgts vispirms uzzīmēt koku, pēc tam – cilvēku un tad uzrakstīt īsu stāstījumu par katru zīmējumu. Skolēni arī aizpildīja aptaujas par izjūtām un attiecībām ar vecākiem ģimenē. Pētījuma rezultāti rāda, ka skolēni, kuri atzīmēja, ka ir cietuši no fiziskas vardarbības ģimenē, savos stāstījumos izmantoja vairāk negatīvus apzīmējumus un zīmēja koku un cilvēku ar vairāk negatīviem aspektiem. Zēniem šīs pazīmes bija izteiktākas zīmējumos, meitenēm – stāstījumos. Multiplās regresijas analīze rāda, ka zīmējumu un stāstījumu kopējie rādītāji un simptomu aptauju rezultāti ir neatkarīgi saistīti ar vardarbības pieredzi ģimenē vērtējumiem. Pētījuma rezultāti ir saskaņā ar principu, ka psiholoģiskās izpētes procesā ir vēlams izmantot dažādas izpētes metodes.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji