Iedzīvotāju attieksme pret vardarbību pret bērniem (2011)

Pētījuma mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju domas par izmaiņām vecāku uzvedībā ar bērnu audzināšanu saistītos jautājumos, par iespējām saņemt iestāžu atbalstu, bērniem nonākot vardarbīgā situācijā, un iedzīvotāju attieksmi pret bērnu fiziku sodīšanu.    Pētījums veikts OAK fonda (OAK
foundation) finansētā projekta „Bērnība bez vardarbības - bērnu tiesību aizsardzības pilnveidošana Austrumeiropas valstīs” (“Childhood without abuse – towards a better child protection system in Eastern Europe) ietvaros. Lai noskaidrotu vai sabiedrības attieksme pret vardarbību pret bērnu ir mainījusies, projekta realizēšanas laikā, tiks veikts atkārtots pētījums 2013.gadā.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji