Vardarbība jeb mobings Latvijas skolās (2009)

Pētījuma mērķi: 1) Konstatēt iespējamās nepilnības bērnu tiesību aizsardzības sistēmā un sniegt atbalstu gan praktiķiem, kas strādā ar bērniem, gan likumdevējam, pilnveidojot tiesību aktus bērnu tiesību jomā. 2) Noskaidrot, kāda ir pedagogu sagatavotība mobinga atpazīšanā, novēršanā un atbalsta sniegšanā bērniem, kuri ir kļuvuši par mobinga upuriem.     Tiesībsarga birojā saņemtā informācija par vairākiem gadījumiem dažādās Latvijas pilsētās un rajonos lika apšaubīt bērnu tiesību aizsardzības sistēmas darbības efektivitāti mobinga novēršanas jomā. Līdz ar to tika uzsākta izpēte, lai konstatētu iespējamās nepilnības bērnu tiesību aizsardzības sistēmā un sniegtu atbalstu gan praktiķiem, kas strādā ar bērniem, gan likumdevējam, pilnveidojot tiesību aktus bērnu tiesību jomā.

Pievienotie faili

  1. Vardarbība jeb mobings Latvijas skolās (2009) *.pdf, 230.9 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji