Vardarbība pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem (2010)

Pētījuma mērķis bija noskaidrot vardarbības pret bērnu izplatību institūcijās dzīvojošiem bērniem, darbinieku un institūcijās dzīvojošo bērnu izpratni par vardarbību, rīcību vardarbības pret institūcijās dzīvojošiem bērniem gadījumos un palīdzības saņemšanas iespējas institūcijās dzīvojošiem bērniem, kuri cietuši no vardarbības.


     Pētījums veikts projekta „Seksuāla vardarbība pret institūcijās dzīvojošiem bērniem” (“Sexual Violenc
e against Children in Residential Institutions”) ietvaros (DAPHNE III 2007-2013 Programme of the EC, NR. JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68)
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji