Pārskati

 • Ziņojums par vardarbību pret bērnu Latvijā (2013)

  Nacionālais ziņojums tapis projekta "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība" (No. JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE- 0377129/00-61) (turpmāk – projekts) ietvaros, ko nodibinājums „Centrs Dardedze” īstenoja no 2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.maijam un ko līdzfinansējusi Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programma. Šis ziņojums pauž vienīgi tās autora viedokli. Eiropas Komisija nevar tikt saukta pie atbildības par ziņojumā iekļauto informāciju.

  Lasīt vairāk

 • Ziņojums par vardarbību pret bērnu Latvijā (2010)

  Ziņojumu mērķis bija apkopot un analizēt Latvijā pieejamo informāciju par vardarbību pret bērnu.

  Lasīt vairāk

 • Pakalpojumi vardarbībā cietušiem bērniem (2010)

  Pārskata mērķis bija apkopot un analizēt pieejamo informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu nodrošināšanu vardarbībā cietušiem bērniem.

  Lasīt vairāk

 • Vardarbības pret bērnu biežums Latvijā (2010)

  Pārskata mērķis bija apkopot datus par vardarbības pret bērnu izpratni un biežumu Latvijā.

  Lasīt vairāk

 • Vardarbība un veselība (2007)

  Ziņojums rāda, ka sadarbības politikas veidošana starp institūcijām, speciālistu sagatavošanas un mācību plānošana un atbalstošas darba vides veidošana, kā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejamas un kvalitatīvas ārstniecības un rehabilitācijas programmu izstrāde dažādu mērķgrupu upuriem un varmākām ir galvenie Latvijas izaicinājumi situācijas uzlabošanai. Īpaša politikas mērķgrupa ir jaunatne, kuras attieksmes maiņai pret vardarbību un izglītošanai cieņpilnu attiecību veidošanā ir izšķirīga nozīme vardarbības novēršanā nākotnē.

  Lasīt vairāk

Aktualitātes

Atbalstītāji