Vardarbības pret bērnu biežums Latvijā (2010)

Pārskata mērķis bija apkopot datus par vardarbības pret bērnu izpratni un biežumu Latvijā.


Pārskats veidots projekta “Multidimensional protection of child victims of crime” EC action (Grant Agreement JLS/2008/ISEC/AG/032) ietvaros.

Pieejamās informācijas (statistikas datu un LR normatīvā regulējuma), kas saistīta ar vardarbību pret bērnu, apkopojums un analīze, norāda, ka Latvijas normatīvais regulējums definē visus vardarbības pret bērnu veidus. Piedevām, visas vardarbības pret bērnu formas ir krimināli vai administratīvi sodāmas.

Savukārt, analizējot statistikas datus, var secināt, ka joprojām pieejami statistikas dati ir nepietiekami. Rūpīgi tiek veikta tikai Valsts policijā reģistrēto gadījumu uzskaite. Būtu nepieciešams veidot sistēmu, kas apkopotu arī ziņojumus par vardarbību pret bērnu, kas tiek reģistrētas arī citās tiesībsargājošās institūcijās, piemēram, Bāriņtiesā. Tāpat ir gadījumi, kad kādam ir radušās aizdomas par iespējamu vardarbību pret bērnu, bet konkrētu faktu iztrūkuma dēļ par šo gadījumu netiek ziņots atbildīgajām institūcijām. Tādās situācijās, šie gadījumi visbiežāk paliek skolu, pirmsskolu, nevalstisko organizāciju u.c. vidēs un nekur netiek reģistrēti.

Pievienotie faili

  1. Vardarbības pret bērnu biežums Latvijā (2010) *.pdf, 684.44 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji