Ziņojums par vardarbību pret bērnu Latvijā (2013)

Nacionālais ziņojums tapis projekta "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība" (No. JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE- 0377129/00-61) (turpmāk – projekts) ietvaros, ko nodibinājums „Centrs Dardedze” īstenoja no 2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.maijam un ko līdzfinansējusi Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programma. Šis ziņojums pauž vienīgi tās autora viedokli. Eiropas Komisija nevar tikt saukta pie atbildības par ziņojumā iekļauto informāciju.


Nacionālā ziņojuma mērķis ir apkopot un analizēt pieejamo informāciju, statistikas datus, LR normatīvo regulējumu, kas saistīti ar vardarbības pret bērnu definēšanu un vardarbības pret bērnu biežumu, kā arī novērtēt un apkopot dažāda veida pakalpojumus, kas pieejami vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm. Šajā ziņojumā kā metode tiek izmantota pieejamās informācijas, normatīvā regulējuma un statistikas datu apkopošana un analīze. Pamatā ziņojums atspoguļo statistikas datus par laika periodu, kurā noritēja projekts, un attiecīgajā laikā posmā notikušās aktualitātes saistībā ar plānotajām vai notikušajām izmaiņām jomas normatīvajā regulējumā.

Pievienotie faili

  1. Nacionalais zinojums *.docx, 172.41 KB
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji