Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā (2007)

Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā (2007)

Šajā grāmatiņā aprakstīti praktiski padomi: •kā vecāki varētu palīdzēt bērnam, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, •kā vecāki var tikt galā ar savām emocijām, kas saistītas ar šo situāciju.


Saturs:

1) Tiesiskie jautājumi

Kas ir kriminālprocess
Kā bērns var kļūt par kriminālprocesa dalībnieku
Cik ilgi būs jāgaida līdz lietas izskatīšanai tiesā
Kas notiks bērna nopratināšanas laikā
Kā es varu ietekmēt tās tiesas sēdes norisi, kurā piedalās mans bērns
Vai man ir tiesības būt kopā ar bērnu kriminālprocesā
Pirmstiesas process
Kas notiks tiesas sēdes laikā
Tiesas iznākums
Vai manam bērnam vispār ir jāsniedz liecība tiesā?

2) Emocionālie jautājumi

Mans bērns izsaukts par liecinieku
Kā man rīkoties, kad bērns ir uztraucies
No kā bērni baidās kriminālprocesa gaitā
Vai bērna uzvedības izmaiņām par iemeslu var būt tiesas tuvošanās
Vai kriminālprocesa laikā bērns var saņemt speciālistu palīdzību
Vai es varu meklēt palīdzību arī sev
Kur meklēt palīdzību

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji