Ceļvedis profesionāļiem

Ceļvedis profesionāļiem

Ceļvedis profesionāļiem „Bērns kriminālprocesā. Kriminālprocesam noderīgas informācijas iegūšana. Iespējas un izaicinājumi”.

Saturs:

  1. Izmeklēšanas darbību veikšanas juridiskie aspekti (Krišjānis Rudzītis)
  2. Nepilngadīgo pratināšanas psiholoģiskie aspekti (Dace Landmane, Indra Krūmiņa)
  3. Psiholoģiskā izpēte un tiesu psiholoģiskā ekspertīze – kopīgais un atšķirīgais (Evija Strika)

Šis izdevums tapis projekta „Bērna – liecinieka vajadzības kriminālprocesā” JUST/2010/JPEN/AG/1561 30-CE-041873/00-05 ietvaros, pateicoties Eiropas Komisijas Tieslietu, Brīvību un Drošības ģenerāldirektorāta programmas „Krimināltiesības” atbalstam. Šī publikācija pauž vienīgi tās autoru uzskatus un viedokli. Komisija nevar tikt saukta pie atbildības par publikācijā iekļauto informāciju.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji