Tavas tiesības kriminālprocesā

Tavas tiesības kriminālprocesā

Buklets par bērna - liecinieka/ cietušā - tiesībām kriminālprocesa ietvaros.


Buklets tapis projekta "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība" (No. JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE-
0377129/00-61) ietvaros, ko līdzfinansējusi Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programma. Tas pauž vienīgi tās autora viedokli. Eiropas Komisija nevar tikt saukta pie atbildības par bukletā iekļauto informāciju.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji